Maatregelen ivm Coronavirus;

Wat zijn de gevolgen voor NNFPS activiteiten?

In verband met de crisis maatregelen zijn er veel onzekerheden en zo ook m.b.t. de activiteiten binnen onze vereniging. Met name vanuit de leden zijn er vragen over het “hoe en wat” aangaande het keuringsseizoen.

Ons standpunt is dat wij ons hierin moeten laten leiden door wat er middels bekendmaking via de officiële instanties hierover kenbaar wordt gemaakt om zo geen betrokkenen van onze vereniging in situaties te brengen die niet veilig of die niet zijn  toegestaan binnen de huidige crisismaatregelen.

Door de SRP (Sectorraad Paarden) wordt overleg gevoerd met het ministerie van LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aangaande de maatregelen in de paardensector en o.a. over het eventueel  kunnen organiseren van keuringen.

Zo ook wat betreft het chippen van de veulens door de paspoortconsulenten waar op dit moment geen mogelijkheden voor zijn, is de SRP in gesprek met LNV.

Wanneer de uitkomsten van het overleg bekend worden kunnen we wellicht u meer concreet informeren maar tot die tijd kunnen wij u nog geen uitsluitsel geven over hoe wij inhoud kunnen gaan geven aan onze stamboek gerelateerde activiteiten.

Dus zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit z.s.m. via de website aan u kenbaar maken.  

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het Corona-virus veel sterkte. 

Het Algemeen Bestuur.