Agenda Regiovergadering Zuid 19 oktober

Agenda van de Regiovergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Regio Zuid, op maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Hotel Prinsen, Julianastraat 21, Vlijmen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de vorige Regiovergadering
 5. Bestuursverkiezing Algemeen Bestuursleden:

Eddy Schoonhoven                                        voorzitter

Loek Mulschlegel                                           secretaris

Eile de Jong                                                   penningmeester

Margriet Nijenhuis                                          vertegenwoordiger Noord

Wim Lovink                                                     vertegenwoordiger Oost

Eva Eijgenhuijsen                                           vertegenwoordiger Zuid

Yolanda Bonouvrié                                         vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Verkiezing Fokraadlid Zuid:

Herbert Hoedemakers

 

 1. Regioactiviteiten
 2. Regionale keuring
 3. v.t.t.k.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting