Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Save the Date!

28 Februari 2024

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er voorstellen om de statuten van onze vereniging te wijzigen.

Deze voorstellen zijn gepresenteerd op de najaarsvergaderingen in de regio’s, waar ook feedback is opgehaald.

Op 28 februari organiseert het bestuur ’s avonds een online bijeenkomst, waar het uitleg geeft over de voorstellen. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

De voorstellen komen in de voorjaarsvergaderingen ter stemming bij de leden en komen op de agenda van de ALV.

Noteer deze datum vast in uw agenda!

T.z.t. kunt u zich opgeven voor deze online bijeenkomst door zich aan te melden bij het stamboekkantoor.
U krijgt dan de vergaderlink en de stukken. Hierover volgt nog een bericht.

Najaars ledenvergadering Zuid

Uitnodiging najaarsvergadering NNFPS regio Zuid

Op woensdag 6 december 2023 houden wij onze najaarsvergadering.
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

De agenda en de notulen van voorjaarsvergadering kunnen opgevraagd worden via het e-mailadres:

nf.zuid@hotmail.com

Graag tot ziens op 6 december 2023!

Presentatie duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit inclusief buffet

Het regiobestuur NNFPS Regio Zuid nodigen jullie hierbij van harte uit voor onze najaarsactiviteit: een presentatie over duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit, met alle ruimte om even bij te praten tijdens het afsluitende buffet.

Zaterdag 28 oktober 2023 Presentatie Mira Schoon MSc. inzake duurzame fokkerij en behoud van genetische diversiteit

Mira Schoon is onderzoeker bij het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) en Wageningen Livestock Research of Wageningen University & Research (WUR)

Het CGN ondersteunt het behoud van variatie en de diversiteit tussen en binnen landbouwhuisdierrassen in Nederland. Tijdens haar presentatie zal Mira ingaan op hoe het CGN deze taken uitvoert, het belang van (het behoud van) variatie en wat nu precies inteelt is, hoe je hiermee omgaat en welke mogelijkheden er zijn voor het beperken van inteelt. Waar kun je als stamboek rekening mee houden en hoe kan je als fokker bijdragen aan het behoud van een gezond ponyras voor nu en in de toekomst.

met aansluitend een buffet

Een leerzame middag met een gezellige afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:

vanaf 15.30 uur Ontvangst met koffie/thee

16.00 uur Presentatie Mira Schoon MSc.

18.00 uur Buffet

20.30 uur afronding

Locatie

Dorpshuis ’t Zijl (Zijlstraat 2 te Vinkel)

Aanmelden

U kunt zich tot en met 25 oktober 2023 aanmelden via nf.zuid@hotmail.com voor deelname aan deze middag. Per lid is een introducé welkom. Alle leden van het NNFPS, dus ook uit andere regio’s, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Deze activiteit (presentatie inclusief buffet) wordt u dankzij een bijdrage van NNFPS Regio Zuid aangeboden voor € 20,- per persoon.

Graag tot ziens op 28 oktober 2022!

Met vriendelijke groet,

namens het Regiobestuur NNFPS Zuid

Eva Eigenhuijsen
voorzitter NNFPS Regio Zuid
eva_eigenhuijsen@yahoo.com | 06-51 68 3000

Jolanda Verton
secretaris NNFPS Regio Zuid
nf.zuid@hotmail.com | 06-38 50 9366

Uitslagen Stamboekopname en Regionale Keuring St. Oedenrode

De Regionale Keuring in Zuid heeft inmiddels ook plaatsgevonden; de uitslagen leveren we hierbij.

–> Uitslagen Stamboekopname

–> Uitslagen Keuringsrubrieken

–> Uitslagen New Forest Dressuurwedstrijd

 

Door de jeugdjury werd:

Koetsiershoeve Titanium van Raymond Kamphuis

als Kampioen aangewezen!

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> Het programma van deze dag

 

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Arlette Beukenkamp:

 

 

 

 

 

Op naar ons volgende evenement; en dus tot ziens in Putten!!

 

DAGKAMPIOEN NF was CINDY D van fokker en eigenaar P. Dubbeldam

Stamboekopname en Regionale Keuring Zuid

Op zaterdag 8 juli vindt in St. Oedenrode de stamboekopname en keuring van Regio Zuid plaats.

–> Het programma van deze dag

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker en belangstellende graag!

De toegang is gratis en catalogus op de dag van keuring verkrijgbaar.

Dagkampioen 2022 NF: Sulaatik’s Viënna

Dagkampioen 2022 NFX: Joly’s Proud Lightning

Stamboekopname en Veulenkeuring Regio Zuid

Op zaterdag 24 juni vindt in Regio Zuid de eerste regionale activiteit van deze regio plaats.

Naast stamboekopname is er ook een veulenkeuring.

–> Het programma van Westdorpe

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard verwelkomen wij u als bezoeker graag!

Voorjaarsledenvergadering Regio Zuid

Wij willen u allen uitnodigen voor onze voorjaarsvergadering.  Deze zal gehouden worden op

Woensdag 22 maart 2023

We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

De agenda, notulen najaarsvergadering en stukken/voorstellen waarover gestemd kunt u, indien u deze nog niet per mail heeft ontvangen, opvragen via het mailadres nf.zuid@hotmail.comMocht u niet in de gelegenheid zijn om deze avond aanwezig te zijn, maar u wilt uw stem niet verloren laten gaan, dan kunt een ander lid machtigen om voor u te stemmen. Hiervoor dient u een volmacht-formulier volledig in te vullen en mee te geven aan desbetreffend persoon. U kunt een origineel volmacht-formulier opvragen via het mailadres nf.zuid@hotmail.com. Alleen volmachten ingevuld op het originele formulier zijn toegestaan en er is een maximum van twee volmachten per lid.

Graag tot ziens op 22 maart 2023!

 

Regiobestuur NNFPS Zuid

Najaarsvergadering Regio Zuid

Op woensdag 30 november 2022 zal Regio Zuid haar najaarsvergadering houden.
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

De agenda, notulen najaarsvergadering en overige stukken volgen zo spoedig mogelijk per mail.
Mocht u nog geen uitnodiging per mail hebben ontvangen van ons en wilt u wel per mail op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de regio.
Wilt u dit dan doorgeven via nf.zuid@hotmail.com , uw mailadres zal dan worden opgenomen in de mailinglijst van regio Zuid.

Graag tot ziens op 30 november 2022!

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur NNFPS Regio Zuid

Presentatie kleurgenetica met aansluitend een buffet

Op zaterdag 29 oktober 2022 organiseert de regio Zuid een presentatie kleurgenetica verzorgt door Yfke Heevel M.Sc.

Yfke is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit als bioloog met een specialisatie in gedrag en genetica. Tijdens de presentatie kleurgenetica wordt de vererving van de verschillende kleurslagen binnen de New Forest pony’s onder de loep genomen. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de aanwezige kleurgenen binnen het New Forest pony Stamboek, het bepalen van het genotype van een pony en het voorspellen van de mogelijke kleuren bij verschillende aanparingen.

Het belooft een leerzame middag te worden, met een gezellige afsluiting om onder het genot van een hapje en drankje even bij te praten. 

De middag ziet er als volgt uit:

Vanaf 14.30 uur Ontvangst met koffie/thee

15:00 uur Presentatie Yfke Heevel M.Sc.

16.30 uur Napraten met koffie/thee

17.00 uur Buffet

19.00 uur Afronding

Locatie:

Dorpshuis ’t Zijl
Zijlstraat 2
5382 KE Vinkel

Aanmelden:

U kunt zich tot en met 26 oktober 2022 aanmelden via

nf.zuid@hotmail.com

voor deelname aan deze middag, graag het aantal deelnemers vermelden. 
Alle leden van NNFPS, dus ook uit de andere regio’s, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Ook de partners zijn welkom!