Najaarsledenvergadering Regio West

Agenda Najaars-ledenvergadering Regio West

Het bestuur van regio West nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering welke gehouden zal worden op:
Maandag 19 oktober aanvang: 20.00 uur.
Locatie:
VV ’t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG Huis ter Heide

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag voorjaarsledenvergadering dd. 26-3-2015
 5. Verkiezing leden Regiobestuur
  Meryam Jamila
 6. Verkiezingen leden Algemeen Bestuur, zie brief door het a.i. bestuur aan u verzonden dd. 6-10-2015
 7. Verkiezing Fokraadslid West
  Betty Laan.
 8. Evaluatie gezamenlijke keuring West/ Zuid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Secretaris Regio West Yolanda Bonouvrié nfp-west@kpnmail.nl