21 oktober 2023: Landelijke stamboek opname (Stb. +) en herbeoordeling

Op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo.

De stamboekopnames vinden in principe plaats in de regio’s al dan niet gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s.
Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster’.

Op 21 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier

 

KIJK OOK NOG EVEN HIER:

–> Protocol stamboekopname
–> Werkwijze, afstanden en maten bij het vrijspringen
–> Formulier stamboekopname stamboek Exterieur (Stb. Ext.)
–> Formulier Stamboek opname + (Stb. +)
–> Toelichting lineair score per 2017
–> Algemene bepalingen keuringen 2023
–> Aandachtspunten van het bestuur m.b.t. het keuringsseizoen 2023

 

Bij vragen neemt u contact op met het stamboekkantoor; zij helpen u graag verder!

Mail: nnfps@groenned.nl
Telefoon: 0516 – 480627 (maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur)
Postadres: NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde