21 oktober 2023: Verrichtingsproef Merries en Ruinen

Op 21 oktober a.s. zal op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo de verrichtingsproef voor merries en ruinen plaatsvinden.

De merries die ‘voorlopige kroon’ zijn kunnen dan, middels het afleggen van het onderzoek met een voldoende resultaat, het predicaat ‘kroon’ bemachtigen.
Stermerries die het predicaat ‘ster’ hebben verkregen via stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen (Stb +) kunnen de proef op vrijwillige basis afleggen en wanneer zij het met een voldoende resultaat afronden, het predicaat ‘kroon’ definitief verleend krijgen op voorwaarde dat zij vervolgens bij het verschijnen op de Centrale Merrie Keuring in een opvolgend jaar daar tot voorlopig kroonmerrie worden aangewezen.

Ook worden stamboekmerries en – ruinen in de gelegenheid gesteld tot het afleggen van de verrichtingsproef en wanneer de stamboekmerries en -ruinen die die de proef afleggen met een zodanig resultaat dat zij geslaagd zijn, kunnen zij het predicaat VP (Verrichtingsproef) toegekend krijgen.
Dit geldt dan ook voor de stermerries.
Uiteraard wanneer deze stermerries met het predicaat ‘VP’ in een later stadium alsnog op de Centrale Merriekeuring de beoordeling ‘voorlopig kroon’ krijgen dan wordt het predicaat ‘VP’ omgezet naar het predicaat ‘kroon’.
Overigens kunnen pony’s welke de proef afronden met een gemiddeld resultaat van 80 punten of meer – en waarbij aan de overige voorwaarden voor het slagen is voldaan – hiermee een punt verwerven voor hun vader en moeder voor het verkrijgen van het predicaat ‘prestatie fokhengst’ of ‘prestatie fokmerrie’.

BELANGRIJK

Bent u voornemens met uw pony deel te nemen aan de verrichtingsproef? Zorg er dan voor dat uw pony goed is voorbereid!
Bij de evaluatie de afgelopen jaren werd geconstateerd dat sommige pony’s te weinig voorbereid of nog onvoldoende getraind aan de proef deelnamen. Door spanning konden zij bijvoorbeeld hun basisgangen niet goed tonen of waren nog groen in het springen.
Een goede voorbereiding kost tijd en vraagt een gerichte opleiding en trainingsschema van de pony. Het is af te raden deel te nemen met pony’s die nog maar kort onder het zadel of aangespannen zijn. Dit om teleurstellingen te voorkomen en oog te houden voor het welzijn van onze pony’s.

–> Informatie

–> Aanmeldingsformulier

 

Merrie met de hoogste punten in de verrichting in 2022:
Gruyter’s My Love
V: Brummerhoeve’s Levi H ps.d.h.
M:Hoppenhof’s Mandy kroon pref ps.f.m
MV: Hoppenhof’s Shardon ps.d.h.
Fokker/eigenaar: fam. A.M. Braat
Amazone: Lisa Klopman