Info van de Fokraad over de 1e helft van 2019

Zoals aangegeven wil de Fokraad de leden graag tussentijds over een aantal zaken en ontwikkelingen bijpraten.

–> Info van de Fokraad over de 1e helft van 2019