Bericht richtlijnen keuring Norg i.v.m. Rhino

In het westelijk deel van Friesland is Rhinopneumonie geconstateerd. Aan het bestuur werd daarom gevraagd of de keuring in Norg daardoor wel door kan gaan. Het bestuur heeft hierover advies ingewonnen bij dierenartsen.

Daarop heeft het bestuur besloten dat bij de keuring in Norg op zaterdag 1 juli a.s. de volgende richtlijnen in acht moeten worden genomen:

  • onderling contact tussen de pony’s wordt vermeden;
  • er is geen contact van organisatoren, officials en publiek met de pony’s;
  • na de keuring gaan de pony’s direct weer op de trailer;
  • het gezamenlijk rondstappen in de binnenmanege vervalt;
  • linten worden uitgereikt aan de eigenaar en niet aan de pony gehangen;
  • de ponymeter/schetser en voorbrengers desinfecteren zichzelf en hun materiaal;

Er zijn geen pony’s van eigenaren uit besmette stallen of gebieden aangemeld voor de keuring.

De keuring gaat door met inachtneming van deze richtlijnen. Op het buitenterrein wordt het gebruikelijke protocol aangehouden, uiteraard met genoemde afstands- en hygiënemaatregelen.

Het Algemeen Bestuur