Artikelen door Webmaster

16-04-2021 Ledenvergaderingen Regio West

Uitgestelde najaarsvergadering en voorjaarsvergadering Op vrijdag 16 april a.s om 20.00 uur houdt de regio West deze beide vergaderingen. Leden vanuit deze regio zijn hierbij van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het emailadres: paulinevanheugten@casema.nl Wanneer U zich heeft aangemeld worden de agenda en stukken per email naar U toegestuurd en krijgt U tevens […]

15-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Zuid

Op donderdag 15 april a.s. om 20:00 uur houdt regio Zuid online haar voorjaarsledenvergadering. Leden van regio Zuid zijn hierbij van harte welkom. U kunt zich voor deze vergadering aanmelden via het mailadres: nf.zuid@hotmail.com Na aanmelding worden de agenda en eventuele stukken toegestuurd en krijgt u daags voor de vergadering een link toegestuurd waarmee u […]

14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Op woensdag 14 april a.s. houdt regio Oost haar voorjaarsledenvergadering. U bent hierbij van harte welkom. De vergadering is online; aanvang 20.00 uur. Agenda: Opening en vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Verslag najaarsledenvergadering 21 december 2020 Verslag vanuit interim AB Verslag vanuit de fokraad Terugblik 2020 Financieel verslag 2020 Verslag kascontrole commissie Benoeming nieuwe […]

14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Noord

Agenda voorjaarsledenvergadering  14 april 2021 Tijd: 20.00 uur Plaats: Online via teams, linkje voor de vergadering wordt verstuurd na aanmelding via de mail of telefoon Agenda, stukken voor de vergadering en notulen uitgestelde najaarsvergadering worden verstuurd via de mail. Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen uitgestelde najaarsvergadering 28 januari 2021 Jaarverslag 2020 Financieel […]

Regelgeving RVO aangaande I en R

De nieuwe regelgeving Identificatie & Registratie schrijft voor dat vanaf 21 april alle “paardachtigen” die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan. Belangrijkste reden voor deze aanscherping in de regelgeving is dat op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekte of een mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Bij […]

Hengsten Sport – en Showdag afgelast

De Corona-maatregelen lijken maar niet minder te worden en de berichtgeving aangaande de Rhino komt er nog eens extra bij. Hierdoor wordt het onverstandig en te risicovol om een grote groep pony’s uit het hele land bij elkaar te laten komen tezamen met hun begeleiders, ruiters, amazones, medewerkers én bezoekers. Daarom heeft het Interim Bestuur […]

Bedankt

Bij deze wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het medeleven dat ik mocht ontvangen, nadat ik in december 2019 een herseninfarct heb gehad. De vele kaarten, berichten, bezoeken en telefoontjes hebben mij veel steun gegeven. Na een jaar van revalidatie, ben ik inmiddels weer terug in mijn eigen huis. Verder wil ik iedereen bedanken voor […]