Agenda Voorjaarsvergadering NNFPS Regio West

Datum woensdag 30 maart 2016
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kantine v.v. ’t Vliegdorp, Soesterberg
Adres: Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag vorige vergadering
 5. Verslag vanuit AB (Yolanda Bonouvrié))
 6. Verslag vanuit fokraad (Betty Laan)
 7. Jaarverslag secretaris 2015
 8. Financieel verslag 2015
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Bram de Groote is verkiesbaar voor een functie in het bestuur van Regio West. Bij verkiezing van Bram zal het aantal bestuursleden met vijf leden weer op volle sterkte zijn.
 12. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 13. Activiteiten 2016
  • Regionale keuring 25 juni
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Namens het bestuur van Regio West

Stukken zij voor aanvang van de vergadering ter plaatse te verkrijgen, dan wel vooraf aan te vragen via mail: eh0@xs4all.nl