Regio Zuid neemt na 16 jaar afscheid van hun penningmeester

Gisterenavond hebben wij tijdens onze voorjaarsvergadering afscheid genomen van onze penningmeester Jan Dinghs.

Jan geeft na 16 jaar het stokje over aan Antoon Bosch.

We hebben voor Jan een mooi cadeau laten maken: een mooie foto van de huldiging van zijn top merrie De Wijksweide Tiarella op canvas.

Tiarella werd vorig jaar tijdens de CMK gehuldig omdat zij Elite merrie was geworden!

 

Definitieve versie agenda ALV 18-04-2018

In de vergadering van het overleg tussen Fokraad, Regiobestuur en Algemeen bestuur op 12 maart j.l. is de agenda van de ALV en daarbij behorende stukken besproken.

Hierbij vindt u, n.a.v. de uitkomsten van deze vergadering,  de agenda in definitieve vorm en tevens de lijst met voorstellen. Hier is in gewijzigd t.o.v. van de vorig gepubliceerde versie.

De overige begeleidende stukken voor de ALV zijn naar de regiosecretarissen verstuurd en zullen u voor de vergadering worden aangereikt via de regiosecretaris samen met de agenda van de betreffende regiovergadering.

Als u denkt dat de regiosecretaris niet over uw e-mail beschikt en u wilt alle stukken voor de vergadering ontvangen, stuur dan zelf even een mailtje om de stukken op te vragen!

De regio vergaderingen en de e-mailadressen van de secretarissen:

(22-03-2018 Regio West – secretaris paul.schuiling@casema.nl – heeft al plaatsgevonden)     

(28-03-2018 Regio Zuid – secretaris jcrverton@zeelandnet.nl– heeft al plaatsgevonden)

(29-03-2018 Regio Noord – secretaris wimagi@hetnet.nl– heeft al plaatsgevonden)

04-04-2018 Regio Oost – secretaris  nf.oost@hotmail.com

Natuurlijk rekenen wij op uw komst !!

Karlijn Olde Klieverik en The King

Karlijn Olde Klieverik en The King

Op 17 maart hebben Karlijn Olde Klieverik en haar pony The King (v. Molenaar’s Golden King) mee mogen doen op het Nederlands Kampioenschap in de klasse Z1! Met een gemiddelde score van 65,83% wonnen ze de  bronzen medaille !

Voorjaars Ledenvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West

Locatie: Kantine Voetbalvereniging ’t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712BG Huis ter Heide

Aanvang: 20 uur

 

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen najaarsvergadering 1 december 2017
5. Jaarverslag 2017
6. Financieel verslag 2017
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
9. Bestuursverkiezing
– De heer Bart van Walderveen, aftredend en niet herkiesbaar
– Mevrouw Meryam de Groote, aftredend en herkiesbaar

Regio West is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten worden van harte uitgenodigd om zich        tot aanvang van de vergadering via de voorzitter Paul Schuiling (020) 6402447 te melden.
10. Terugkoppeling uit het AB
11. Terugkoppeling uit de Fokraad
12. Keuringen, jeugdrubrieken en stamboekopname 2018
13. Behandeling agenda en voorstellen ALV d.d. 18 april 2018
14. Stemming over voorstellen
15. Wvttk/rondvraag
16. Sluiting

Cheyenne van den Ouden en Hoppenhof’s Fedor

Cheyenne van den Ouden en Hoppenhof’s Fedor

Op 18 maart hebben Cheyenne van den Ouden en Hoppenhof’s Fedor (v. Hoppenhof’s Erwin) in de klasse Z1 tussen de paarden gewonnen met 225,5 punten! Omdat ik (Cheyenne) 18+ ben moeten wij tussen de paarden rijden, dit dus met super resultaat. We hebben al een paar keer een 1ste of 2e plaats behaald en al 17 winstpunten. Met de volgende wedstrijd zullen wij de overgang maken naar het Z2.

Voorjaars Ledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden:

op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur

bij de Zorgboerderij aan de Hogestraat 5, 8167 PS OENE

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 19 december 2017 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB
 6. Verslag vanuit fokraad
 7. Terugblik 2017
 8. Financieel verslag 2017
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar in het regiobestuur is Erik Braat. Het regiobestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail.

Simone Eleveld -Altrido’s Jessy & Laura Sturkenboom – Altrido Ciolanda’s Jasper

Simone Eleveld -Altrido’s Jessy (links) Laura Sturkenboom – Altrido Ciolanda’s Jasper (rechts)

Zaterdag reed Simone Eleveld met Altrido’s Jessy de laatste wedstrijd van de Grootveldruitersbokaal in Dalen. In de klasse B haalden ze 203,5 en 199 punten en een 1e en 2e prijs. Dit was genoeg om de Grootveldruiters bokaal bij de wedstrijdruiters binnen te slepen.

Zondag reed Laura Sturkenboom met Altrido Ciolanda’s Jasper de laatste wedstrijd van de Grootveldruitersbokaal in Dalen. In de klasse BB haalden ze 198,5 en 199, ze werden 2x 1e. Laura en Jasper wonnen de Grootveldruitersbokaal bokaal bij de niet-wedstrijdruiters.

Uitslag Her- en Nakeuring, Ermelo

Uitslagen

Algemene Ledenvergadering 2018

Aanvulling bij de officiële mededelingen zoals geplaatst op 18 februari 2018.

Onder de officiële mededelingen is nu de agenda van de ALV 2018 toegevoegd.

Daarnaast is in gepubliceerde voorstellen een correctie doorgevoerd omdat één voorstel dubbel was vermeld waardoor voorstel nummer 3 komt te vervallen. Tevens is één voorstel welke in het totaal niet was vermeld, maar wel in de Najaarsvergaderingen reeds was opgevoerd en besproken, nu alsnog toegevoegd als voorstel nummer 12.

Lees meer —>

Her- en nakeuring, Ermelo

Meer info