Voorjaarsvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West

Datum:            Donderdag 28 maart 2019

Aanvang:         20.00 uur

Locatie:           Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS  Amstelveen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 10 december 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid financiële controlecommissie
 9. Terugkoppeling uit het AB
 10. Terugkoppeling uit de Fokraad
 11. Vacatures regiobestuur en vertegenwoordiging AB
 12. Activiteiten 2019
 13. Agenda ALV 17 april 2019 en behandeling voorstellen
 14. Stemming over voorstellen
 15. Wvttk/rondvraag
 16. Sluiting

Wij sturen u de vergaderstukken graag toe. Als u een e-mail stuurt naar nfregiowest@gmail.com, dan ontvangt u alle documenten voor de vergadering.