Wijziging Telefoonnummer Stamboekkantoor

Met ingang van maandag 6 mei is het stamboekkantoor te bereiken via het mobiele nummer:

 

 

 

Het oude nummer is inmiddels al “uit de lucht” maar uiteraard staan wij u via het nieuwe nummer zoals vanouds te woord!
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

Het stamboekkantoor.

Voorjaars ledenvergadering Regio Oost & West

Beste leden van regio Oost/West,

Graag nodigen wij jullie uit, op woensdag 27 maart om 20:00 uur, de voorjaarsvergadering bij te wonen op het hippisch centrum Lathum.

Huis te Lathumweg 2, 6988BS Lathum.

“Ingang tegenover Brinkenweg 4”

Wij veranderen (weer) van locatie om mensen die slecht ter been zijn makkelijker te kunnen ontvangen.

Tijdens deze voorjaarsledenvergadering wordt er gestemd over de veranderingen in de statuten.

Leden uit regio West zijn welkom bij deze vergadering om hun stem uit te brengen.

Leden uit regio West die vanwege een te grote afstand niet naar deze vergadering in Oost kunnen afreizen, maar die toch hun stem willen uitbrengen worden verzocht contact op te nemen met het algemeen bestuur (via het stamboekkantoor nnfps@groenned.nl).

Mocht u de stukken van te voren toegestuurd willen krijgen, graag een mailtje naar nf.oost@hotmail.com.

Wij zien u graag de 27ste.

Met vriendelijke groet,

Het regiobestuur Oost, NNFPS.

Voorjaars ledenvergadering Regio Zuid & West

Beste leden van regio Zuid en West,

Graag nodigen wij jullie uit om op woensdag 27 maart a.s. de voorjaarsvergadering bij te wonen op onze vaste locatie;
Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

Aanvang: 20:00 uur

Er zal tijdens deze vergadering gestemd worden over de veranderingen in de statuten.

Leden uit regio West zijn ook van harte welkom bij deze vergadering om hun stem uit te brengen. Leden uit regio West die vanwege een te grote afstand niet naar deze vergadering in Zuid willen af te reizen, maar die toch hun stem willen uitbrengen worden verzocht contact op te nemen met het algemeen bestuur (via het stamboekkantoor: nnfps@groenned.nl).

De agenda en de stukken worden binnenkort naar onze leden toegestuurd, mocht u (nog) niet op onze mailinglijst staan en wilt u wel de stukken van te voren toegestuurd krijgen, stuur dan een mailtje naar nf.zuid@hotmail.com.

Wij zien u graag de 27ste.

Met vriendelijke groet,

Het regiobestuur Zuid, NNFPS.

28 februari 2024 – Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Save the Date!

28 Februari 2024

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er voorstellen om de statuten van onze vereniging te wijzigen.

Deze voorstellen zijn gepresenteerd op de najaarsvergaderingen in de regio’s, waar ook feedback is opgehaald.

Op 28 februari organiseert het bestuur ’s avonds een online bijeenkomst, waar het uitleg geeft over de voorstellen. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

De voorstellen komen in de voorjaarsvergaderingen ter stemming bij de leden en komen op de agenda van de ALV.

Noteer deze datum vast in uw agenda!

T.z.t. kunt u zich opgeven voor deze online bijeenkomst door zich aan te melden bij het stamboekkantoor.
U krijgt dan de vergaderlink en de stukken. Hierover volgt nog een bericht.

Voorjaarsledenvergadering Regio West

De voorjaarsledenvergadering van het NNFPS regio West vindt plaats op 30 maart 2023.

Inloop vanaf 19.30 uur; aanvang vergadering 20.00 uur.

Locatie: Banninghal, Banningstraat 3A, 3769 AA Soesterberg

Agenda, stukken, stembrief en evt. een formulier volmacht worden verstuurd via de mail.

U kunt deze opvragen via: schepgin@hetnet.nl

Graag de stembrief uitgeprint meenemen.

Fokkers gehuldigd

Na afloop van de gezamenlijke ledenvergadering van regio Oost en West op woensdag 4 januari werden de succesvolle fokkers van die regio’s gehuldigd. Fokkers wiens fokproduct goed op de keuring had gepresteerd. Zo zaten er fokkers van goed gekeurde hengsten tussen, een fokker van een merrie die dagkampioen werd tijdens onze regionale keuring in Putten en een fokker van het beste NF veulen (Lunteren) enz enz.

Op de foto staan alle fokkers bij elkaar die bloemen en een foto (van hun eigen hengst/merrie of veulen) kregen.

Na afloop was er een drankje en een hapje voor iedereen. Even een moment om als fokkers en gebruikers ervaringen uit te wisselen.
Een geslaagde vergadering met hoge opkomst.

Uitnodiging najaarsvergadering regio Oost en West

Regio Oost en West bundelen de krachten en nodigen alle leden uit om de najaarsvergadering bij te wonen op woensdag 4 januari 2023 om 20:00

bij Van der Valk de Cantharel, van Golsteinlaan 20, 7339 GT, Apeldoorn.

Graag brengen wij u op de hoogte over het reilen en zeilen binnen onze New Forest vereniging. Na de vergadering nodigen we u uit om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Aanmelden is niet nodig.

We hopen jullie te zien woensdag 4 januari.

Bij vragen kunt u mailen naar j.martens1@kpnplanet.nl

Voorjaarsledenvergadering Regio West

Datum: Donderdag 7 april 2022.
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Banninghal, Banningstraat 3A, 3769 AA Soesterberg

Agenda en overige stukken worden verstuurd via de mail. Indien u niet in de mailinglijst staat en graag de stukken wilt ontvangen dan graag een mail naar:

schepgin@hetnet.nl

of een telefoontje naar Jans Schepers 06-28121422