I.M. Martien van den Brand

Het stamboek heeft namens de kinderen het bericht ontvangen van het overlijden van Dhr. Martien van den Brand op 15 augustus jl.

Martien van den Brand is 89 jaar geworden.

Bij ons stamboek was Martien van den Brand bekend als fokker van pony’s van de “Melle” stam, zoals Melle Bruno en Melle Jerome.

Het stamboek verliest daarmee een gewaardeerd lid en fokker van New Forest pony’s.