Gezocht: lid Fokraad Regio West

 

Het bestuur van regio West is op zoek naar een kandidaat voor de Fokraad namens haar regio. Zij is daarvoor op zoek naar een kandidaat die actief is in de fokkerij en voldoet aan de criteria zoals in het profiel gesteld. Kandidaten kunnen zich tot en met zondag 9 april melden of voorgedragen worden via de secretaris:  Bianca Hoekstra (via mail)

De verkiezing van de kandidaat zal plaats vinden tijdens een korte vergadering voor leden van regio West, voorafgaand aan de ALV op 19 april in Ermelo. De agenda en kandidaat zullen op korte termijn op de website worden gepubliceerd.

Bestuur Regio West