24 oktober 2020 – Landelijke Stamboekopname en herbeoordeling

Stamboekopname Stb. + en herbeoordeling Stb. + op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2020

De stamboekopnames vinden in principe plaats gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s en hebben dit jaar – in verband met Corona – plaatsgevonden zonder een gelijktijdige keuring in de Regio.

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.

Op 24 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

Daarnaast geldt – wat in dit jaar i.v.m. Corona door het Algemeen bestuur is ingesteld – dat de jury de mogelijkheid heeft een pony aan te wijzen voor ‘voorlopig kroon’. Dit geldt voor de opname maar tevens ook voor de mogelijke –  tijdens dit evenement – plaatsvindende herbeoordeling.

LEEST U DAARTOE WAT HIEROVER IN HET VRAAGPROGRAMMA STAAT OMSCHREVEN

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier

30 oktober 2020 uitgestelde Algemene Ledenvergadering

Beste mensen,

Middels dit bericht willen wij u alvast op de hoogste stellen dat de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gepland staat op vrijdag 30 oktober.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte brengen hoe we dit vorm gaan geven.

Namens het interim-bestuur,

Aliece van Dijk

Aan de leden en geïnteresseerden van het NNFPS,

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en huidige situatie binnen het Algemeen Bestuur van het NNFPS.
Zoals u allen weet, hebben onze voorzitter Wim Lovink en lid van het AB Eva Eigenhuijsen te kennen gegeven te stoppen met hun bestuurlijke werkzaamheden per 1 juli j.l. Hieruit vloeide voort dat het Algemeen Bestuur vanaf dat moment in ondertal was en er geen draagvlak meer was voor een voltallig bestuur.
De situatie die hieruit is ontstaan, is dat er een interim-bestuur is ontstaan met een afgevaardigde vanuit elke regio.

Dit interim-bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Eva Eigenhuijsen (regio Zuid),
  • Stella Martens (regio Oost),
  • Jans Schepers (regio West),
  • Aliece van Dijk (regio Noord).  

Ons doel voor de komende tijd is het zo spoedig mogelijk formeren van een nieuw Algemeen Bestuur. Tot die tijd zullen wij de lopende zaken behartigen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u ons middels e-mail bereiken op het volgende e-mail adres: interimbestuurnnfps@gmail.com

Uitslagen stamboekopname en veuleninspectie 25 juli 2020

Gehouden in Kelpen – Oler

–> UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> DEELNEMENDE PONY’S

Hoogste dagscore bij de stamboekopname werd behaald door nr. 335 – COBREN (V: Lomansheide Brent x M: Cora – MV: Ralph van fokker en eigenaar J.Th.M. v.d. Broek

Op naar de volgende datum en wel op 8 augustus te Nijbroek!!

Stamboekopname en veuleninspectie op 25 juli 2020

Op zaterdag 25 juli vindt er weer stamboekopname en veuleninspectie plaats en deze keer in Kelpen-Oler

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma van Kelpen Oler

 

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

Uitslagen stamboekopname en veuleninspectie 11 juli 2020

Regio Zuid levert de tweede serie stamboekopname en veuleninspectie. De uitslagen leveren wij u hierbij.

–> UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> DEELNEMENDE PONY’S

322 Besselink’s Golden Power( V: Brummerhoeve’s Levi H, M: Hattrick Xailey – MV: Kantje’s Armando
Fok.: Mw. A.G.M. Besselink, Eig.: Mw. D. de Wildt – Verhoeven – BEUNINGEN

Weergave van moment van deze dag en wel van de presentatie op het harde van nr. 322 Besselinks Golden Power. Tevens de pony met de hoogste scores van deze dag!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verslag van de stamboekopname en veuleninspectie zoals gepubliceerd op HORSES.nl

Op naar de volgende datum en wel op 18 juli a.s. te Vorden en te Wenum Wiesel!!

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Zuid

Op zaterdag 25 juli 2020 organiseert Regio Zuid in samenwerking met Stal Tongerenhof te Kelpen-Oler een stamboekopname met vrij bewegen en/of vrijspringen en veuleninspectie.

Locatie
Stal Tongerenhof
Kempisweg 5
6037 NM Kelpen-Oler

U kunt zich hiervoor inschrijven door de opgave te mailen naar: nf.zuid@hotmail.com o.v.v. inschrijving 25 juli 2020
De sluitingsdatum is 11 juli 2020.

–> Het vraagprogramma

–> Het inschrijfformulier

Verdere informatie via bovengenoemd email-adres of 0638509366

Uitnodiging

Beste Leden van de Regio Zuid,

Wij willen u allen uitnodigen voor onze (voorjaars)ledenvergadering.  Deze zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020!
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

Onze jaarlijkse voorjaarsvergadering kon door de corona-crisis niet door gaan. Om u toch op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het stamboek, hebben wij  besloten om toch een ledenvergadering in te plannen. U zult op deze vergadering eveneens op de hoogte gebracht worden welke (zomer) evenementen er wel of geen doorgang gaan vinden. Uiteraard zal de vergadering conform de corona richtlijnen van het RIVM plaatsvinden.

–> Agenda

Omdat wij een activiteitencommissie hebben en dus geen door de leden gekozen regiobestuur zijn wij reglementair verplicht om middels stemming een volledig (nieuw) regiobestuur te vormen. Alle leden van de activiteitencommissie stellen zich (her)kiesbaar voor het regiobestuur. Eva Eigenhuijsen stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter van de Regio Zuid. Met een gekozen regiobestuur functioneren wij niet langer als een activiteitencommissie. Dat maakt de communicatie binnen de vereniging duidelijker, maar geeft ons bijvoorbeeld ook weer het mandaat om zelfstandig voorstellen in te dienen bij het Algemeen Bestuur.

(Her)Kiesbaar voor het regiobestuur zijn:

Eva Eigenhuijsen – Voorzitter
Jolanda Verton – Secretaris
Antoon Bosch – Penningmeester
Wim Lange – Bestuurslid
Jan Claes – Bestuurslid
Josina Wolfert – van der Velden – Bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 30 juni 2020 melden bij Jolanda Verton via het mailadres: nf.zuid@hotmail.com

Voor degenen die dit jaar een pony willen laten opnemen in het stamboek: op zaterdag 11 juli 2020 organiseren wij een stamboekopname vrij bewegen/-springen en veuleninspectie in Sint-Oedenrode. Helaas zal dit conform voorschriften zonder publiek plaats vinden. Deelnemende pony’s kunnen naast het ster predicaat in dit uitzonderlijke jaar ook tot voorlopig kroon worden aangewezen, aangezien er geen Centrale Merriekeuring wordt georganiseerd waar normaliter deze aanwijzing plaats vindt.

Wij kijken er naar uit om u weer te mogen begroeten – al is het op 1,5 meter afstand –  dus graag tot ziens op woensdag 1 juli 2020.

Met vriendelijke groeten,
de leden van de activiteitencommissie Regio Zuid NNFPS

Uitnodiging presentatie Regio Zuid 8 februari 2020

De activiteitencommissie van NNFPS Regio Zuid kijkt uit naar een mooi, nieuw jaar met New Forest activiteiten in onze regio. Wij hopen dat ook u een prachtig jaar tegemoet mag zien, een jaar waarin we elkaar tijdens de diverse activiteiten hopen te begroeten. Om het jaar af te trappen hebben we een leerzame en gezellige activiteit gepland waarvoor wij u bij deze van harte uitnodigen:
Zaterdag 8 februari Presentatie dhr. Brommer inzake veterinaire gebreken/aspecten fokkerij
Professor Harold Brommer van Universiteit Utrecht heeft in november een presentatie gehouden voor onze fokraad en juryleden. Onder andere de beoordeling van beenafwijkingen komt hierbij ter sprake. Dit was een erg leerzame presentatie waarvoor we graag bij deze aan álle leden de mogelijkheid bieden om deze presentatie ook bij te kunnen wonen.
Dhr. Brommer is als hoogleraar werkzaam bij de discipline Heelkunde van het Departement Gezondheidszorg Paard. Binnen deze discipline is hij verantwoordelijk voor het onderwijs, de patiëntenzorg en de gerechtelijke diergeneeskunde van de orthopaedie en chirurgie van het paard.
met aansluitend een buffet
Een leerzame middag met een gezellige afsluiting om onder het genot van een hapje en drankje even bij te praten.
De middag ziet er als volgt uit:
vanaf 14.30 uur Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur Presentatie Harold Brommer
16.30 uur Napraten met koffie/thee
17.00 uur Buffet
19.00 uur afronding
Locatie
De Vinkelse Molen te Vinkel
Parkeren: U parkeert tegenover café Den Driehoek (Brugstraat 34) en vervolgens wandelt u het Molenpad in. Aan het einde van het Molenpad vindt u de Vinkelse Molen, de bijeenkomst is in de ruimte in de molenbelt.
Let op: u mag niet met de auto het Molenpad in.
Aanmelden
U kunt zich tot en met 5 februari 2020 aanmelden via nf.zuid@hotmail.com voor deelname aan deze dag.
Ook partners zijn welkom. Alle leden NNFPS, dus ook uit de andere regio’s, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Deze middag (presentatie inclusief buffet) wordt u dankzij een bijdrage van Regio Zuid aangeboden voor € 14,50 per persoon.

Najaars- ledenvergadering Regio Zuid

Op woensdag 27 november 2019 zal de najaarsledenvergadering van de regio Zuid plaatsvinden.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel

Agenda najaarsvergadering 27-11-2019