ALV: wijziging locatie en aanvulling programma

Onze ALV van 17-04-2019 zal niet plaatsvinden in Ermelo maar de locatie is gewijzigd naar:

Vergader- en Congrescentrum “De Schakel”
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk

Verder is aan de avond een interessant programmaonderdeel toegevoegd met als onderwerp:

“Samenwerken stamboeken”

–> Lees hierover

–> Agenda

De notulen van de ALV van 18 april 2018 zijn via een e-mail of telefoontje bij het Stamboekkantoor op te vragen.

Wij hopen u deze avond te mogen verwelkomen!

Voorjaarsvergadering Regio Noord verplaatst naar 21 maart

Locatie: Café Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 6 december 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Mevr. Y. Hylkema, aftredend en niet herkiesbaar
 10. Programma 2019
 11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 17 april 2019
 12. Stemming over voorstellen
 13. Wvttk
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Interessante presentatie op de najaarsvergadering van regio Noord op donderdag 6 december:

Aan de hand van een diapresentatie zullen Toine van Westing en Ester Hoogeveen op geanimeerde wijze vertellen over hun ervaringen tijdens het Judges Seminar in Denemarken. Een stukje historie van “The Native Pony”, wijze van bewegen en “Type” zullen aan bod komen.

Daarnaast zullen zij een aantal foto’s tonen van New Forest Pony’s, waarbij ze een aantal begrippen, zoals bv rechthoekmodel en rompdiepte toe zullen lichten.

Najaarsvergadering Regio Noord

6 december 2018, 20.00 uur

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2018
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2018
 6. Voorstellen ALV 2018
 7. Evaluatie regio activiteiten 2018
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2019
 9. Samenwerking voor de RK met het Welsh stamboek
 10. Voorstel aanpassing keuringstructuur
 11. Evt. info vanuit AB (Rianne de Vries)  en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
 12. Wvttk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aansluitend een interessante lezing/presentatie. Meer info volgt.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Verslag Regiotour Noord 2018.

Vanwege te weinig aanmeldingen, ging de Late Veulen Keuring tijdens de New Forest Sportdag helaas niet door. De Regiotour op 8 september 2018 was dan ook echt de afsluiting van het keuringsseizoen 2018.

Met 29 deelnemers aan de buitenrit en/of BBQ werd het een geslaagde dag in Gasselte. Met 2 New Forest aanspanningen, een koets, 4 jonge ruiters op eigen New Forest Pony’s en met 6 paarden van de manege, werden de Staatsbossen op de Hondsrug doorkruist. Het prachtige weer en de onderlinge sfeer maakten dit tot een bijzondere  belevenis. De buitenrit werd afgesloten door de waterbak, waarna de jonge amazones met New Forest Pony’s zich nog hebben uitgeleefd op de Cross hindernissen.

De BBQ was meer dan uitstekend verzorgd door Jos Krapels en de crew van de manege. Leuk en fijn om weer terug te zijn op deze vertrouwde plek voor de Regio Noord. De gezamenlijk hobby, onze New Forest pony’s, geeft altijd volkdoende gespreksstof en versterkt zo de waardevolle onderlinge samenhang tussen de leden van de Regio en het stamboek.

Er wordt al nagedacht over de Regiotour 2019. Wellicht dat we dan een uitstapje gaan maken naar Noord Holland !?!

Met speciale dank aan Jos Krapels en  Manege Gasselte voor de perfecte organisatie, namens het bestuur van de Regio Noord,

Jaap Nonkes en Lex Cornelius.

Late Veulenkeuring gaat niet door

Wegens te weinig aanmeldingen gaat de LVK gepland op de sportdag op  29 september helaas niet door. We vinden het heel jammer, zeker voor de mensen die hun veulen wel hebben aangemeld, maar de ondergrens van het aantal aanmeldingen is niet gehaald

Late Veulenkeuring

Dit jaar organiseert Regio Noord (bij voldoende deelname) weer een late veulenkeuring. Deze keer wordt deze keuring  tijdens de Sportdag op 29 september bij het KNHS in Ermelo gehouden.

Hiermee krijgt u alsnog de kans om uw veulen dit jaar door de jury van het stamboek te laten beoordelen. De veulens moeten  minimaal 4 weken oud zijn en nog niet eerder aan een keuring hebben deelgenomen. Alleen veulens geboren na 1 juni komen in aanmerking om deel te nemen aan de kampioenskeuring.

 

 

 

Opgeven kan tot  15 september 2018 door middel van het insturen van een kopie stamboekpapier van de moeder en de naam en registratienummer van uw veulen naar:

Email: hylke035@planet.nl

Postadres:

Y. Hylkema
Kleasterdyk 45
8831 XA Winsum

Tel: 0517-341364

Regiotour Noord

Het bestuur van de Regio Noord van het Nederlands New Forest Pony Stamboek nodigt haar leden en andere belangstellenden van harte uit om gezamenlijk het keuringsseizoen 2018 af te sluiten.

Datum en tijd: zaterdag 8 september 2018 van 14.00 tot ca. 18.00 uur.

Plaats: Manege Gasselte, Lutkenend 19a, 9462PN Gasselte.

Programma:  14.00 uur ontvangst met koffie en gebak. Aansluitend begeleide buitenrit over de Hondsrug en door de Staatsbossen. Dit kan op een eigen pony/paard, met eigen aanspanning of op een huur pony/paard. Bij voldoende belangstelling kan als alternatief een rondrit worden gemaakt in een sjees met Friese paarden.  Vanaf 16.00 uur: borrel en barbecue.

Kosten ter plaatse te voldoen: buitenrit met eigen pony/paard/aanspanning 10 euro pp, met huur pony/paard 20 euro pp. Rondrit in sjees 5 euro pp. BBQ 10 euro pp. De drankjes bij de BBQ zijn voor eigen rekening.

Opgave vóór 25 augustus a.s. bij Jaap Nonkes (tel. 06.46612461) of Lex Cornelius (mail: lexcorjanokk@gmail.com).

Wij hopen u te begroeten op 8 september a.s. in Gasselte,

Bestuur Regio Noord NNFPS.

RK Norg zaterdag 30 juni New Forest Pony Stamboek Regio Noord

Op zaterdag 30 juni vindt de jaarlijkse Regionale Keuring van het NNFPS Regio Noord plaats.

U kunt die dag een verscheidenheid aan New Forest Pony’s komen bezichtigen: kleine én grote maat  veulens, merries en ruinen, allen op hun mooist gepresenteerd door hun trotse fokkers en/of eigenaren.

In de ochtend wordt er gestart met de stamboekkeuring met vrijbewegen en vrijspringen.

In de middag vindt de premiekeuring met aansluitend de kampioenskeuring plaats. Nieuwsgierig geworden hoe het allemaal in zijn werk gaat? Kom dan kijken op zaterdag 30 juni bij de Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC te Norg.

 

 

Deelnemerslijst & programma

Let op: Deze tijden zijn richttijden!
Graag tot ziens op zaterdag 30 juni!