Voorjaarsledenvergadering Regio Noord

Vindt plaats op donderdag 24 maart 2022.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Cafe Zwaneveld in Norg

Agenda en notulen worden verstuurd via de mail. Indien u niet in de mailinglijst staat en graag de notulen wilt ontvangen of als u de agenda en notulen via de post wilt ontvangen, dan graag een berichtje aan

nfps.noord@gmail.com

of een telefoontje naar Agnes Csengö

+ 31 6 2203 1756

Najaarsledenvergadering Noord

Agenda najaarsledenvergadering 16 december 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via Teams. Graag aanmelden voor deze vergadering dmv een mail naar nnfps.noord@gmail.com

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 14 april 2021
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2022
 6. Voorstellen ALV 2022
 7. Evaluatie regio activiteiten 2021
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2022
 9. Evt. info vanuit AB (Channa de Winter)  en vanuit fokraad (Loek Mulschlegel)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Uitslagen Late Veulen Keuring – 4 september 2021

“Beste late veulen 2021”

Luna’s Brian, 528018020211205 Vb. , 17-06-2021, Vos
V:      Paddington’s O’Malley, He.Stb. 248
M:     Jophaney’s Luna, 528018020092228 Stb. ster
MV:  Arenberg’s Maurits, He.Stb. 213 ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:  Dhr M.J. Aalders

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overige veulens bewonderen? De foto’s zijn – naast die van Luna’s Brian – z.s.m. te bewonderen op  www.xan-fotoos.nl

Late Veulen Keuring – 4 september 2021

Deze door Regio Noord georganiseerde keuring zal plaatsvinden bij:

Familie Klaver, Bij de Leijwei 78, 8412 SL Hoornsterzwaag.

–> PROGRAMMA

Wij nodigen u van harte uit om de keuring te komen bezoeken!

I.v.m. Corona vragen wij van u om als bezoeker het protocol bij het bezoeken van de keuring ingevuld in te leveren.

–> COVID FORMULIER 

“Beste late veulen 2019”
Skyfall W V:       Nieuwmoeds Nicolai
   M:       Sanne
   MV:    Sander
   Fok /Eig.: Dhr. H.J. Wiersma, HASKERDYKEN

 

Late veulenkeuring 04-09-2021

Dit jaar organiseert Regio Noord weer een late veulenkeuring.

Deze keer wordt de LVK op zaterdag 4 september  gehouden bij Fam. Klaver te Hoornsterzwaag.

Hiermee krijgt u alsnog de kans om uw veulen dit jaar door de jury van het stamboek te laten beoordelen en primeren.

De veulens moeten  minimaal 4 weken oud zijn en mogen nog niet eerder aan een keuring hebben deelgenomen.

Alleen veulens geboren ná 2 juni komen in aanmerking voor de titel “Beste Late Veulen 2021 “

Opgeven kan tot  21 augustus 2021 door middel van het insturen van het inschrijfformulier van de LVK naar:

M. Willems, Nieuweweg 28 9364 PC Nuis of via de mail: keuringnfregionoord@gmail.com

Waarbij dan wel geldt dat de keuring alleen zal doorgaan bij voldoende deelname en als de dan geldende Coronamaatregelen het toelaten.

–> Opgaveformulier

–> Algemene Bepalingen

Beste late veulen 2019 Skyfall W V:  Nieuwmoeds Nicolai M:       Sanne MV:    Sander Fok /Eig.: Dhr. H.J. Wiersma, HASKERDYKEN

Stamboekopname en Regionale Keuring Noord – Update

Op zaterdag 3 juli vindt de Stamboekopname en Regionale Keuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek Regio Noord plaats op het terrein van:

Manege Norg, Kerkpad 12, 9331 AC Norg

We hebben goed nieuws!

Publiek is – GEDURENDE DE GEHELE DAG – welkom om te komen kijken maar wel volgens de richtlijnen. We zijn dus blij u weer te mogen ontmoeten!

Vanwege de beperkte ruimte in de manege dient het publiek binnen wel een mondkapje te dragen. Zowel binnen als buiten houden we minimaal 1.5 meter afstand van elkaar!

U kunt deze dag een verscheidenheid aan New Forest Pony’s bezichtigen: kleine én grote maat,  veulens, merries en ruinen, allen op hun mooist gepresenteerd door hun trotse fokkers en/of eigenaren.

Wel dient u ook als publiek het volledig ingevulde Covid formulier mee te nemen en in te leveren bij het secretariaat.

Download –> HIER  het Covid-formulier.
Mocht u klachten hebben die op het formulier staan? Blijf dan thuis!

De dagindeling is als volgt:

OCHTENDPROGRAMMA – STAMBOEKOPNAME:

7.45 uur:         Meten en I en R controle

8.00 uur:         Aanvang Stamboekopname middels lineair score en vrij bewegen en vrij springen in de binnenbak.

12.30 uur        PAUZE

MIDDAGPROGRAMMA – KEURING:

13.30 uur        Aanvang Keuringsrubrieken

Let op: Deze tijden zijn richttijden!

Nog niet bekend met ponykeuringen en nieuwsgierig hoe het allemaal in zijn werk gaat?

Kom dan kijken op zaterdagmiddag 3  juli bij Manege Norg. Kerkpad 12, 9331 AC Norg

Samen met onze deelnemers ontvangen wij u graag!

Graag tot ziens op zaterdag 3 juli!

Tijdens onze keuring in 2019 mochten we Lemerdina tot Dagkampioen uitroepen!
(V: Burley Phantom x Lusidia – Brummerhoeve’s Boss)

21-06-2021 Ledenvergadering Noord

Op 21 juni om 20 uur is er een ledenvergadering van regio Noord van het NNFPS. Deze wordt online gehouden via Teams.

De agenda voor deze vergadering:

1  Opening

2  Vaststellen agenda

3  Ingekomen stukken en mededelingen

4  Doornemen nieuwe leden voor het AB

5  Procedure doornemen voor het stemmen.

–  Alleen leden die aanwezig zijn op de vergadering krijgen na deze vergadering een stembiljet thuisgestuurd via de mail.

–  Per persoon mogen er 2 volmachten ingeleverd worden.

–  Als u  niet aanwezig kunt zijn op de vergadering dan kunt u een lid die wel  aanwezig is op de vergadering een volmacht geven.

–  Wilt u dan uw naam doorgeven aan het lid die de volmacht van u krijgt dan kan dat lid op de vergadering uw naam en emailadres doorgeven. Dan krijgt u een stembiljet thuisgestuurd via de mail met een volmacht formulier. Mocht u geen mailadres hebben dan dat ook graag doorgeven dan worden deze documenten naar u opgestuurd met de post.

6 Wvttk

7 Rondvraag

8 Sluiting

NB Om toch nog iets leuks met elkaar te delen leek het ons een leuk idee dat u als u een NF veulentje heeft om daar een filmpje van te maken en die op deze vergadering met ons te delen. U mag het filmpje naar mij sturen maar u mag het ook zelf delen op de vergadering als u dat kunt.

Wilt u mij (Agnes Csengö) een mail sturen als u aanwezig wilt zijn op de vergadering van 21 juni. Dan stuur ik u een linkje voor deze vergadering.

M vr gr,

Bestuur regio Noord NNFPS

14-04-2021 Voorjaarsledenvergadering Regio Noord

Agenda voorjaarsledenvergadering  14 april 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via teams, linkje voor de vergadering wordt verstuurd na aanmelding via de mail of telefoon

Agenda, stukken voor de vergadering en notulen uitgestelde najaarsvergadering worden verstuurd via de mail.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen uitgestelde najaarsvergadering 28 januari 2021
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel verslag 2020
 7. Verslag kascommissie. Peter Wolken en Ester Hoogeveen brengen verslag uit.
  Reserve lid is Wietske Lantinga
 8. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing:
  Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Aliece van Dijk
  Aftredend, niet herkiesbaar: Anne Niemeijer
  Nieuw te benoemen bestuurslid: Petra van Zuthem,  
  Tussentijds afgetreden als fokraadslid: Lex Cornelis. Voorstel om voor te dragen vanuit regio Noord bij het AB (nu IB): Loek Mulschlegel
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com
 10. Programma 2021
 11. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 28 april 2021
 12. Stemming over voorstellen
 13. Wvttk
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Indien u de agenda, stukken voor de vergadering en de notulen via de post wilt ontvangen dan graag een mail naar nnfps.noord@gmail.com of een telefoontje naar Agnes Csengö 0622031756

Uitgestelde Najaars Ledenvergadering Noord

Agenda uitgestelde najaars ledenvergadering  28 januari 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Online via teams

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen uitgestelde voorjaarsvergadering 22 okt 2020
 5. Behandeling conceptagenda ALV 2021
 6. Voorstellen ALV 2021
 7. Evaluatie regio activiteiten 2020
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2021
 9. Info vanuit het interim bestuur (Petra Groenenberg)  en vanuit  de fokraad (Loek Mulschlegel)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Indien u aanwezig wilt zijn op deze vergadering geef dit dan door aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Bericht van het regio bestuur van de regio Noord

Na het tussentijds aftreden van de voorzitter van de Regio Noord, Aliece van Dijk, was het regiobestuur op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger in ons landelijke interim-bestuur. We zijn verheugd te melden dat we Petra van Zuthem-Groenenberg bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen. Wij denken dat Petra vanuit haar betrokkenheid, kennis en inzet een welkome aanvulling kan zijn op dit interim bestuur.

Daarnaast kunnen wij u ook melden dat we een nieuw lid aan de Fokraad vanuit de regio kunnen toevoegen. De voor ons zeer bekende Loek Muhlschlegel heeft aangegeven graag mee te willen denken in de Fokraad en onze regio te vertegenwoordigen.

Zowel Petra als Loek zullen eerst als toehoorder zitting nemen in beide besturen, waarbij we hopelijk in de komende voorjaarsvergadering hun zitting in zowel het regiobestuur als de Fokraad kunnen bekrachtigen.