Wijziging Telefoonnummer Stamboekkantoor

Met ingang van maandag 6 mei is het stamboekkantoor te bereiken via het mobiele nummer:

 

 

 

Het oude nummer is inmiddels al “uit de lucht” maar uiteraard staan wij u via het nieuwe nummer zoals vanouds te woord!
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

Het stamboekkantoor.

Voorjaars ledenvergadering Regio Noord

Regio Noord houdt op donderdag 21 maart haar voorjaars ledenvergadering.

Locatie:
Cafe Zaal Slijterij Zwaneveld
Oosteind 33, Norg

We nodigen onze leden uit regio Noord uit om vanaf 20:00 uur onze vergadering bij te wonen.

De leden die in de mailinglijst staan ontvangen de stukken zo spoedig mogelijk. Indien u geen stukken ontvangen hebt kunt u deze aanvragen door een mail te sturen aan

nnfps.noord@gmail.com

28 februari 2024 – Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Informatieavond Wijziging Statuten

Op 28 februari a.s. organiseert het Algemeen Bestuur een online informatieavond over de voorstellen om de statuten te wijzigen.

Deze bijeenkomst is van 20 tot 21.30 uur.

Het bestuur geeft dan uitleg over de voorgestelde wijzigen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De voorstellen komen in de komende voorjaarsvergaderingen in de regio’s ter stemming bij de leden. De uitslag van deze stemming komt in de Algemene ledenvergadering op 10 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. aanmelding 28/2.

U krijgt dan per mail de link toegestuurd waarmee u online kunt deelnemen en ook de stukken.

Wilt u niet deelnemen aan de informatiebijeenkomst, maar wel de stukken ontvangen? Dat kan door:

–> via deze link een e-mail te sturen aan het stamboekkantoor o.v.v. verzoek stukken 28/2 .

Heeft u geen mogelijkheden de stukken digitaal te lezen, maar wilt u ze wel graag inzien? U kunt de stukken in iedere regio inzien via de regiocontactpersoon.

Klik op onderstaande link voor hun gegevens.

–> Organisatie (onderaan pagina)

 

Wij hopen u allen online te zien op 28 februari!

Save the Date!

28 Februari 2024

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn er voorstellen om de statuten van onze vereniging te wijzigen.

Deze voorstellen zijn gepresenteerd op de najaarsvergaderingen in de regio’s, waar ook feedback is opgehaald.

Op 28 februari organiseert het bestuur ’s avonds een online bijeenkomst, waar het uitleg geeft over de voorstellen. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

De voorstellen komen in de voorjaarsvergaderingen ter stemming bij de leden en komen op de agenda van de ALV.

Noteer deze datum vast in uw agenda!

T.z.t. kunt u zich opgeven voor deze online bijeenkomst door zich aan te melden bij het stamboekkantoor.
U krijgt dan de vergaderlink en de stukken. Hierover volgt nog een bericht.

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Regio Noord

Voor ons ligt een gloednieuw jaar!
Een jaar vol nieuwe mogelijkheden.
Daar gaan we op toosten met de leden van Regio Noord in de kantine van Manege Norg. Kerkpad 4, Norg.
Op vrijdagavond 5 januari  kunt u gezellig bijpraten met enthousiaste New Forest fokkers en liefhebbers. Aanvang 20.00 uur.
Geeft u  uiterlijk woensdag 3 januari door met hoeveel personen u komt?

Dat kan door een  mailtje te sturen naar:

nnfps.noord@gmail.com

U bent van harte uitgenodigd!

Najaars ledenvergadering Noord

Agenda najaars ledenvergadering NNFPS regio Noord op 14 december 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Cafe Zwaneveld Norg

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2023
5. Behandeling conceptagenda ALV 2024
6. Voorstellen ALV 2024
7. Evaluatie regio activiteiten 2023
8. Agenda activiteiten regio Noord 2024
9. Info vanuit AB (Channa de Winter) en vanuit fokraad (Loek Mulschlegel)
10. Wvttk
11. Rondvraag
12. Sluiting
Aansluitend geeft Eise Brinkman (specialist paardenhouderij bij Voermeesters) een lezing
over verstandig voeren bij pony’s kijkend naar het doel waarvoor de pony’s gehouden
worden.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:
nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

01-07-2023 Stamboekopname en Regionale Keuring Norg – Uitslagen

 

–> Uitslagen Stamboekopname

–> Uitslagen Keuringsrubrieken

 

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–> Het programma van deze dag

Foto’s van deze dag van Arlette Beukenkamp:

Klik op de afbeelding om naar Arlette’s website te gaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagkampioen NF – Altrido Fiolet’s Penny

Jeugdjury met de door hun gekozen kampioen Mabeline’s Zoë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar onze volgende evenementen!!

Bericht richtlijnen keuring Norg i.v.m. Rhino

In het westelijk deel van Friesland is Rhinopneumonie geconstateerd. Aan het bestuur werd daarom gevraagd of de keuring in Norg daardoor wel door kan gaan. Het bestuur heeft hierover advies ingewonnen bij dierenartsen.

Daarop heeft het bestuur besloten dat bij de keuring in Norg op zaterdag 1 juli a.s. de volgende richtlijnen in acht moeten worden genomen:

  • onderling contact tussen de pony’s wordt vermeden;
  • er is geen contact van organisatoren, officials en publiek met de pony’s;
  • na de keuring gaan de pony’s direct weer op de trailer;
  • het gezamenlijk rondstappen in de binnenmanege vervalt;
  • linten worden uitgereikt aan de eigenaar en niet aan de pony gehangen;
  • de ponymeter/schetser en voorbrengers desinfecteren zichzelf en hun materiaal;

Er zijn geen pony’s van eigenaren uit besmette stallen of gebieden aangemeld voor de keuring.

De keuring gaat door met inachtneming van deze richtlijnen. Op het buitenterrein wordt het gebruikelijke protocol aangehouden, uiteraard met genoemde afstands- en hygiënemaatregelen.

Het Algemeen Bestuur

️️️Jeugddag Regio Noord, 3 juni️️️

Op zaterdag 3 juni organiseert het bestuur van Regio Noord 2 leuke clinics voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar met New Forest pony’s of NFX pony’s. We zijn ook dit jaar weer te gast bij Els Driehuyzen in Oosterwolde (Fr).

🔹️Cross Clinic:

Voor de liefhebbers van eventing organiseren we een cross clinic van Els Driehuyzen in haar springtuin vol veelzijdige crosshindernissen.
Als je hieraan mee wilt doen is het wel belangrijk dat je al wat springervaring hebt.
Maximaal 4 deelnemers per clinic

Instructrice Els Driehuyzen:

Ik ben Els Driehuyzen en mijn uit de hand gelopen hobby is nog steeds een hobby, naast mijn fulltime baan buiten de paarden. Ik geef op mijn eigen terrein in Oosterwolde lessen in dressuur, springen en cross. Ik heb zowel nationaal als internationaal veel eventing wedstrijden gereden. Mijn paard Bolanitas heb ik zelf opgeleid en internationaal in de CCI3* uitgebracht, op wedstrijden in Nederland Duitsland en zelfs Denemarken. In 2019 mocht ik met hem deelnemen aan de European Cup in het Duitse Westerstede. Dit is een EK eventing op CCI3* niveau, waar je echt als team strijdt voor je land. Met het Nederlandse team werden we vierde. Momenteel heb ik weer een jong paard in opleiding.

🔹️Dressuur Clinic:

Voor de dressuurruiters organiseren we in de binnen-manege een dressuur clinic van Bo Oudhof (max 2 personen per clinic)

Instructrice Bo Oudhof:

Vanaf mijn vijfde ben ik actief in de paardensport. In mijn pony tijd ben ik doorgegroeid van lokale naar nationale-/internationale wedstrijden. Na de pony tijd kwam Colt Sollenburg op mijn pad, waar ik veel prijzen mee heb gewonnen in binnen en buitenland. Hoogtepunt was een zilveren team medaille op het EK en NL-kampioen bij de junioren. Op moment rijdt ik bij de U-25 Grand prix. ik vind het heel leuk om gemotiveerde mensen te helpen om haar/zijn doelen te halen in welke klasse ze ook rijden.

De clinic’s duren 3/4 uur en kosten €20,00 Vooraf/ erna heb je een kwartier om in te rijden / uit te stappen.
Je wordt ingedeeld op niveau.

Koffie/thee/ fris en versnaperingen bij inschrijfgeld inbegrepen voor ruiters, begeleiders en publiek.
(Er staat wel een vrijwillige bijdrage pot)

Lijkt het jou leuk om mee te doen?
Noteer dan alvast dit evenement in je agenda en vul het

–> inschrijfformulier

in en mail deze naar

nnfps.noord@gmail.com

Ook deelnemers/publiek buiten Regio Noord zijn welkom!

Zien we je dan?