Late Veulenkeuring gaat niet door

Wegens te weinig aanmeldingen gaat de LVK gepland op de sportdag op  29 september helaas niet door. We vinden het heel jammer, zeker voor de mensen die hun veulen wel hebben aangemeld, maar de ondergrens van het aantal aanmeldingen is niet gehaald

Late Veulenkeuring

Dit jaar organiseert Regio Noord (bij voldoende deelname) weer een late veulenkeuring. Deze keer wordt deze keuring  tijdens de Sportdag op 29 september bij het KNHS in Ermelo gehouden.

Hiermee krijgt u alsnog de kans om uw veulen dit jaar door de jury van het stamboek te laten beoordelen. De veulens moeten  minimaal 4 weken oud zijn en nog niet eerder aan een keuring hebben deelgenomen. Alleen veulens geboren na 1 juni komen in aanmerking om deel te nemen aan de kampioenskeuring.

 

 

 

Opgeven kan tot  15 september 2018 door middel van het insturen van een kopie stamboekpapier van de moeder en de naam en registratienummer van uw veulen naar:

Email: hylke035@planet.nl

Postadres:

Y. Hylkema
Kleasterdyk 45
8831 XA Winsum

Tel: 0517-341364

Regiotour Noord

Het bestuur van de Regio Noord van het Nederlands New Forest Pony Stamboek nodigt haar leden en andere belangstellenden van harte uit om gezamenlijk het keuringsseizoen 2018 af te sluiten.

Datum en tijd: zaterdag 8 september 2018 van 14.00 tot ca. 18.00 uur.

Plaats: Manege Gasselte, Lutkenend 19a, 9462PN Gasselte.

Programma:  14.00 uur ontvangst met koffie en gebak. Aansluitend begeleide buitenrit over de Hondsrug en door de Staatsbossen. Dit kan op een eigen pony/paard, met eigen aanspanning of op een huur pony/paard. Bij voldoende belangstelling kan als alternatief een rondrit worden gemaakt in een sjees met Friese paarden.  Vanaf 16.00 uur: borrel en barbecue.

Kosten ter plaatse te voldoen: buitenrit met eigen pony/paard/aanspanning 10 euro pp, met huur pony/paard 20 euro pp. Rondrit in sjees 5 euro pp. BBQ 10 euro pp. De drankjes bij de BBQ zijn voor eigen rekening.

Opgave vóór 25 augustus a.s. bij Jaap Nonkes (tel. 06.46612461) of Lex Cornelius (mail: lexcorjanokk@gmail.com).

Wij hopen u te begroeten op 8 september a.s. in Gasselte,

Bestuur Regio Noord NNFPS.

RK Norg zaterdag 30 juni New Forest Pony Stamboek Regio Noord

Op zaterdag 30 juni vindt de jaarlijkse Regionale Keuring van het NNFPS Regio Noord plaats.

U kunt die dag een verscheidenheid aan New Forest Pony’s komen bezichtigen: kleine én grote maat  veulens, merries en ruinen, allen op hun mooist gepresenteerd door hun trotse fokkers en/of eigenaren.

In de ochtend wordt er gestart met de stamboekkeuring met vrijbewegen en vrijspringen.

In de middag vindt de premiekeuring met aansluitend de kampioenskeuring plaats. Nieuwsgierig geworden hoe het allemaal in zijn werk gaat? Kom dan kijken op zaterdag 30 juni bij de Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC te Norg.

 

 

Deelnemerslijst & programma

Let op: Deze tijden zijn richttijden!
Graag tot ziens op zaterdag 30 juni!

 

 

STAMBOEKOPNAME, KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2018

 

 

 

 

 

 

Data, locatie, inschrijfmogelijkheden en – gegevens zijn definitief bekend.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om uw pony(s) aan te melden.

Neemt u daartoe kennis van het Vraagprogramma en maakt u vervolgens voor inschrijving gebruik van het Inschrijfformulier.

VRAAGPROGRAMMA 2018

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het Stamboekkantoor.

Wij wensen u een fijn keuringsseizoen, waar wij u graag ontmoeten!

 

Voorjaars Ledenvergadering Regio Noord

29 maart 2018 20.00 uur

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 7 december 2017
 5. Mededelingen en ingekomen stukken
 6. Jaarverslag 2017
 7. Financieel verslag 2017
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 10. Bestuursverkiezing
  Dhr. R.Migchels, aftredend en niet herkiesbaar
  Dhr. G. Zijlstra, aftredend en niet herkiesbaar
  Mevr. A. Hofsteenge, aftredend en herkiesbaar als voorzitter
  Dhr. A. Niemeijer, aftredend en herkiesbaar
  Mevr. A. Csengö, aftredend en herkiesbaarNieuw te benoemen:
  Mevr. M. Willems, bestuurslidTegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com
 11. Programma 2018
 12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 18 april 2018
 13. Stemming over voorstellen
 14. Wvttk
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Najaarsledenvergadering Regio Noord

Op  7 december 2017

Tijd: 20.00

Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen voorjaarsvergadering 30 maart 2017
 5. Behandeling conceptagenda ALV  2018
 6. Voorstellen ALV 2018
 7. Evaluatie regio activiteiten 2017
 8. Agenda activiteiten regio Noord 2018
 9. Evt. info vanuit AB (Loek Mulschlegel of  Eile de Jong) en vanuit fokraad (Lex Cornelius)
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aansluitend een interessante lezing/presentatie.

Indien u de stukken voor de vergadering via de post wilt ontvangen graag een bericht aan:

Nnfps.noord@gmail.com of bellen naar Agnes Csengö 0622031756

Uitslagen late Veulenkeuring Norg

Beste veulen Late Veulenkeuring: Smal Brook’s Heart of Gold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen Horse Event maar een FOAL EVENT wat wel doorging. Voor de volledige uitslag: Klik hier

West End Madelief

Geslaagde Regiotour

Op zaterdag 2 september organiseerde Regio Noord wederom een regiotour. Deze keer werd de provincie Friesland bezocht en werd stal ‘van de Veer’ te Broeksterwoude en stal ‘Greenfield’ in Winsum bezichtigd. Daarnaast werd er nog een uitstapje gemaakt naar het KWPN stamboek door de VDL stud in Bears te bezoeken.

In de komende Forester meer over deze leuke en gezellige dag!