Oefendag gaat niet door.

Helaas kan de geplande oefendag vrijspringen Regio Noord op 3 juni aanstaande niet doorgaan i.v.m. te weinig aanmeldingen.

We hopen u allen te zien op de RK Norg op zaterdag 1 juli!

Vrijspringen Oefendag Regio Noord -> Inschrijven kan t/m 21 mei!

Noteer alvast in uw agenda: 3 juni 2017!

Zaterdag 3 juni 2017 organiseert de regio Noord van het NNFPS een oefendag vrijspringen.

De kans is vrij groot dat met ingang van dit jaar vrij bewegen en vrijspringen een onderdeel wordt van de stamboekopname. Vrij bewegen als verplicht onderdeel en vrijspringen als keuze mogelijkheid.

Voor het behalen van het sterpredicaat is vrijbewegen en/of vrijspringen een verplicht onderdeel.

Net als afgelopen jaren zal de oefendag plaatsvinden in Manege Norg, Kerkpad 4 te Norg.

Wilt u meedoen aan deze oefen mogelijkheid? U kunt zich vanaf nu opgeven door middel van het insturen van een kopie van het stamboekpapier van uw pony. U kunt dit mailen naar aliecevandijk@hotmail.com of via de post naar: Aliece Hofsteenge, Hoofdweg 7, 9333 PA Langelo. U kunt zich opgeven tot en met 21 mei aanstaande.

Kosten € 5,00

De oefendag gaat door als er minimaal 10 pony’s opgegeven worden.

Heeft u nog vragen en wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met Aliece Hofsteenge op tel. nr. 06-49893773.

We zien u graag op zaterdag 3 juni in Norg!

Stamboekopname Regio Noord vervalt

De voor zaterdag 13 mei geplande stamboekopname gaat niet door ivm te weinig deelname.

Stamboekopname Regio Noord 13 mei ‘Oude Stijl’

 

Op 13 mei aanstaande organiseert regio Noord een stamboekopname ‘oude stijl’. Bij minimaal 10 inschrijvingen gaat het door! Vanaf 3 pony’s of meer komen we bij u thuis.

Wilt u uw pony opgeven? Stuurt u dan per post of per e-mail een kopie van bewijs van inschrijving naar:

R. Migchels
Barlagerweg 2b
9591 TT Onstwedde

nf.keuring.noord@gmail.com

U kunt uw pony opgeven tot maandag 8 mei aanstaande

Wilt u nog meer informatie? Dan kunt u bellen met Aliece Hofsteenge op tel.nr. 06-49893773

Vrijspringen oefendag regio Noord op 3 juni 2017!

Noteer alvast in uw agenda: 3 juni 2017!

Zaterdag 3 juni 2017 organiseert de regio Noord van het NNFPS een oefendag vrijspringen.

De kans is vrij groot dat met ingang van dit jaar vrij bewegen en vrijspringen een onderdeel wordt van de stamboekopname. Vrij bewegen als verplicht onderdeel en vrijspringen als keuze mogelijkheid.

Voor het behalen van het sterpredicaat is vrijbewegen en/of vrijspringen een verplicht onderdeel.

Net als afgelopen jaren zal de oefendag plaatsvinden in Manege Norg, Kerkpad 4 te Norg.

Wilt u meedoen aan deze oefen mogelijkheid? U kunt zich vanaf nu opgeven door middel van het insturen van een kopie van het stamboekpapier van uw pony. U kunt dit mailen naar aliecevandijk@hotmail.com of via de post naar: Aliece Hofsteenge, Hoofdweg 7, 9333 PA Langelo. U kunt zich opgeven tot en met 21 mei aanstaande.

Kosten € 5,00

De oefendag gaat door als er minimaal 10 pony’s opgegeven worden.

Heeft u nog vragen en wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met Aliece Hofsteenge op tel. nr. 06-49893773.

We zien u graag op zaterdag 3 juni in Norg!

WIJZIGING datum ALV!

De ALV vindt NIET plaats op woensdag 19 april, maar op MAANDAG 22 MEI. Locatie en aanvullende informatie volgen z.s.m.

Wel vast leuk om te melden:

Onze stamboekveterinair Dolf ter Horst zal deze avond  een lezing houden.

Een reden te meer om u deze avond te verwelkomen!

Kom je ook? Voorjaarsledenvergadering Noord

Jouw stem laten horen kan dit voorjaar weer tijdens de Voorjaarsledenvergaderingen! In Noord wordt deze gehouden op 30 maart in Café Zwaneveld in Norg.

Niet alleen liggen er een aantal nieuwe voorstellen waarover gestemd zal worden, ook hebben we weer een kandidaat bestuurslid gevonden! Jaap Nonkes staat in de startblokken om het bestuur in Noord te komen versterken.

Na afloop van de vergadering is er natuurlijk weer ruimte voor een drankje en om weer eens met elkaar bij te praten.

We zien jullie graag op 30 maart in Norg!

Agenda Voorjaarsledenvergadering 30 maart 2017

Tijd: 20.00 Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen najaarsvergadering 8 december 2016

5. Mededelingen en ingekomen stukken

6. Jaarverslag 2016

7. Financieel verslag 2016

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie

10. Bestuursverkiezing

Dhr. P. Wolken, aftredend en niet herkiesbaar

Nieuw te benoemen:

Dhr.J. Nonkes, bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

11. Programma 2017

12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 19 april 2017

13. Stemming over voorstellen

14. Wvttk

15. Rondvraag

16. Sluiting