Nick met vier zonen op CHK, Redd H, Kinou en Brent met drie

Zaterdag 15 februari vindt op het KNHS centrum in Ermelo de jaarlijkse hengstenkeuring van het New Forest Pony stamboek plaats.  Negenentwintig jonge hengsten zijn er voor het ochtendprogramma aangemeld om voor goedkeuring in aanmerking te komen. ’s Middags worden de oudere hengsten geplaatst en geprimeerd en de algemeen kampioen gekozen.

Nieuw te keuren hengsten

Van de 29 nieuw te keuren jonge hengsten zijn er vier aangemeld voor de kleine maat. 25 hengsten van dertien verschillende vaders zien we terug in de grote maat.  Spoekedammetje’s Nick levert met vier nakomelingen de meeste zonen aan, drie hengsten zijn met drie zonen vertegenwoordigd, nl: Brummerhoeve’s Redd H, Kinou des Marronniers en Lomansheide Brent. Van de internationale springhengst Cyklon Texass wordt een zoon aangeboden voor het kruisingsregister NFX. Voor de gehele collectie kijk hier.

De jonge hengsten worden exterieurmatig op een harde ondergrond beoordeeld, waarna ze hun beweging- en springkwaliteiten in de kooi  mogen tonen. Aan het einde van de dag wordt de definitieve nieuwe collectie hengsten bekend gemaakt.

 

Wat:                      New Forest Hengstenkeuring

Waar:                   KNHS Centrum Ermelo

Wanneer:           zaterdag 15 februari

Hoe laat:             van 8.00 – 18.00 uur

Van de Fokraad

Speerpunten Fokkerijbeleid NNFPS anno 2020

De in 2013 geformuleerde speerpunten voor het fokkerijbeleid, zijn in 2019 geëvalueerd (zie bijlage). Deze evaluatie is door de fokraad van het NNFPS meegenomen in de discussie bij het formuleren van nieuwe speerpunten voor de komende 5 tot 10 jaar.

De speerpunten voor het fokkerijbeleid uit 2013, waren volledig gericht op exterieur kenmerken. De fokraad kiest er nu voor om dit breder te trekken en relevante(re) zaken als karakter, gezondheid en gebruikseigenschappen te betrekken bij die nieuwe speerpunten:

 

Het eerlijke en betrouwbare karakter van NF-pony’s is het visitekaartje en handelsmerk van het ras. Zowel voor gebruikers als fokkers/houders is het van het grootste belang om dit karakter te bewaken en daarop te blijven selecteren.

Karakter is moeilijk meetbaar te maken. De meest concrete criteria zijn bij het verrichtingsonderzoek van hengsten en merries, de scores voor instelling/werklust en rijdbaarheid.

 

Van origine zijn New Forest Pony’s sobere en gezonde dieren.

Doordat het een gesloten fokkerij betreft, moet rekening worden gehouden met erfelijke gezondheidsproblemen door inteelt. De myotonie problematiek lijkt onder controle, maar  gewaakt moet worden voor nieuwe/andere gezondheidsproblemen in dit kader.

Binnen het huidige geautomatiseerde registratie systeem van het NNFPS is het niet mogelijk om de mate van inteelt en verwantschap van individuele dieren vast te stellen. Omdat dit bij het KWPN al wel mogelijk is, mag verwacht worden dat dit met een nieuw ICT programma de komende 5-10 jaar bij het NNFPS ook mogelijk wordt en e.e.a. meetbaar wordt gemaakt.

Door NFX te fokken kunnen verse/nieuwe genen worden binnen gehaald en dat beperkt de kans op erfelijke gezondheidsproblemen binnen de NFX-populatie. Voor de fokkerij van 100% New Forest pony’s is dit natuurlijk geen optie.

Op de Hengstenkeuring dient de HKC bij het goedkeuren van nieuwe hengsten rekening te houden met de bloedvoering. “Vrije lijnen” moeten  positief worden meegewogen.

Merriehouders/fokkers wordt geadviseerd om inteelt te vermijden en lijnteelt kritisch te overwegen.

 

De speerpunten van het fokkerijbeleid is 2013 zijn voor een belangrijk deel verbeterd de afgelopen jaren (zie bijlage).

Niet verbeterd en dus punt van aandacht, is het achterbeen voor wat betreft:

 • Stand: sabelbenig
 • Weke kootstand

De fokkers/merriehouders kunnen dit meenemen in hun hengstenkeuze.

Dit kan meetbaar worden gemaakt door het verloop van de Lineaire Scores op deze items de komende jaren.

 

 1. Gebruikers Eigenschappen: dressuur/mennen.

De afgelopen jaren is de draf  verbeterd (zie bijlage).

Voor het behouden/verbeteren van  prestaties in deze takken van sport, is de kwaliteit van de stap, galop en de “houding van bewegen” van belang.

Dit kan meetbaar gemaakt worden door de scores van deze items bij het linear scoren en bij het Verrichtings Onderzoek te volgen, evenals het item “Aanleg als dressuurpony”.

 

 1. Gebruikers Eigenschappen: springen/eventing.

Voor het behouden/verbeteren van  prestaties in deze takken van sport, is de kwaliteit van de GALOP en het VERMOGEN  bij het springen vooral van belang.

Dit kan meetbaar gemaakt worden door de scores van deze items bij het linear scoren en bij het Verrichtings Onderzoek te volgen. Ook scores op het item “Aanleg als springpony” zijn hier relevant.

Fokraad NNFPS, januari 2020.

 

 

 

Bijlage: Evaluatie Speerpunten Fokkerijbeleid NNFPS, zoals geformuleerd in 2013.

Het eerste dat opvalt bij het analyseren van de lineaire scores uit de periode 2005-2012 en 2013-2018 , is dat het aantal pony’s dat jaarlijks wordt opgenomen met ca. de helft is afgenomen.

Er wordt lineair gescoord op een schaal van 40 punten, waarbij het gemiddelde op 25 ligt. Het gemiddelde van de populatie zou voor ieder item op 25 moeten liggen, maar wijkt daar in beide  periodes op diverse items vanaf met als uitschieter het “model” dat 8.2 en 8.0 afwijkt van het gemiddelde richting rechthoek.

Van de 30 items waarop wordt gescoord, is er 14x een verschil kleiner dan 0.5 tussen beide periodes. Dat verschil ligt 9x tussen de 0.5 en 1.0. Op 7 items is het verschil 1.0 of meer:

 • Schofthoogte: -1.7       Van -3.8 naar -5.5 richting hoog.
 • Kwaliteit beenwerk:    -1.7        Van -4.9 naar -6.6 richting hard.
 • Drafsouplesse:    -1.6        Van -1.4 naar -3.0 richting veel.
 • Drafkracht: -1.6         Van +0.1 richting weinig naar -1.5 richting veel.
 • Kootstand achterbeen: -1.1         Van 0.1 richting stijl naar 1.0 richting week.
 • Schoftlengte: -1.0         Van -0.7 naar -1.7 richting lang.
 • Drafhouding: -1.0          Van -1.1 naar -2.1 richting dragend.

De schoft is wat hoger en langer geworden. De draf heeft meer souplesse, kracht en houding gekregen. De kootstand achter is iets weker geworden.

Benoemde speerpunten in 2013:

 1. Omvang c.q. ontwikkeling beenwerk:
 • Hoefvorm: -0.3    Van -0.5 naar -0.8 richting breed.
 • Verzenen:  -0.8    Van +1.7 naar +0.9 richting laag.
 • Omvang beenwerk: -0.9  Van -2.6 naar -3.5 richting teer.
 • Kwaliteit beenwerk: -1.7 Van -4.9 naar -6.6 richting hard.

De hoeven zijn iets breder geworden en de verzenen minder laag. Het beenwerk is harder en teerder geworden.

 1. Stand achterbeen:
 • Stand achterbeen: -0.4   Van -2.7 naar -3.1 richting sabelbenig.
 • Stapcorrectheid achter: +0.9 Van -0.8 richting wijd naar +0.1 richting nauw.

De achterbeen stand is iets sabelbeniger geworden. De stapcorrectheid is achter verbeterd.

 1. Correctheid stand voorbeen:
 • Stand voorbeen:  -0.1   Van +0.8 naar +0.7 richting hol.
 • Stapcorrectheid voor: -0.2 Van +1.0 naar +0.8 richting frans.

Het voorbeen is een fractie minder hol en frans geworden.

 

Mei 2019, Fokraad NNFPS, Lex Cornelius

Fokraad januari – april

Brummerhoeve’s Boss overleden

Topvererver Brummerhoeve’s Boss is overleden. De hengst, gefokt door en in eigendom van Hannes Brummer, is 27 jaar oud geworden.

Niet alleen presteerde Boss zelf op hoog niveau in de sport (Z2 internationale dressuur (B-kader), Z springen, M samengesteld en M aangespannen), ook zijn nakomelingen maken indruk in zowel de sport als de fokkerij.

Brummerhoeve’s Boss was een nakomeling van Molenaars Golden King, uit de kroon preferent ps.f.m. elite merrie Brummerhoeve’s Johanna (v. Briljant).

De hengst leeft voort in zijn vele nakomelingen, waaronder de goedgekeurde hengst Noordhof’s Surprise.

 

Overlijdensbericht Jan Jurrius

Vandaag bereikte ons het bericht dat New Forest liefhebber en Hengstenhouder Jan Jurrius (Stal Nieuwmoed) is overleden.

Een mooi verhaal over Jan Jurrius en zijn New Forest hengsten is te vinden in dit artikel op pagina 29.

Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verlies.

 

2015-10-12 22.46.21

Jan Jurrius (11 augustus 1922 – 12 oktober 2015)

Screenshot_2015-10-15-15-29-41-1

!Oproepje! Eerste jaargang veulens

 

Bent u ook benieuwd naar de eerste jaargang van de laatst goedgekeurde hengsten? Wij denken dat er meer fokkers nieuwsgierig zijn. Niet alle veulens komen op een keuring en niet iedereen kan op één of alle keuringen aanwezig zijn. Het leek ons een aardige mogelijkheid om foto’s te verzamelen en die op de website te publiceren.
Om dat te realiseren, vragen wij uw medewerking. Heeft u een veulen uit de eerste jaargang van een goedgekeurde hengst. Dan vragen wij u een foto van uw veulen te sturen naar redactie@newforestpony.nl. Graag onder vermelding van naam, vader, moeder en moeders vader.
Let wel. Het gaat hier alleen om veulens van een hengst die dit jaar zijn eerste veulens brengt.

Veulen van Lomansheide Brent uit een Lamento III moeder,

fokker A. Bosch uit Berlicum.

veulen1 brent uit lamento moeder

 

 

 

v. LH Brent f. A.bosch

 

Merrieveulen van Lomansheide Brent x Kantjes Ronaldo

Fokker A. Bosch uit Berlicum.

 

 

 

veulen v. Brent f. A. Bosch

 

 

 

 

 

 

 

Hengstveulen van Lomansheide Brent x Lamento III

Fokker A. Bosch uit Berlicum.

_WHO2489links merrieveulen van Lomansheide Brent x Luckington Sportaide

rechts hengstveulen van Havehoeves Floris x Tongerenhof Peridoot.

Fokker I. Zwaans uit Kaatsheuvel.

_WHO2512

 

Informatie met betrekking tot Hattrick’s Xavier

Van de hengst Hattrick’s Xavier is in zijn veulentijd een haarmonster genomen. Op basis daarvan is de hengst als veulen onderzocht op Myotonie en geen drager van het gen gebleken. Hattrick’s Xavier is niet op de hengstenkeuring geweest i.v.m. een blessure. Op verzoek van de hengstenhouder heeft er spermaonderzoek en afstammingscontrole plaats gevonden om op een F-register licentie te mogen dekken. In de tussentijd is de hengst in België goedgekeurd. Omdat er twijfel was bij de afstammingscontrole is er een nieuw monster getrokken.

De DNA-test geeft de juiste afstamming weer, de hengst wordt nu echter aangeduid als drager van het Myotonie-gen. Dit heeft consequenties, zowel foktechnisch als wat betreft zijn status als hengst. Inmiddels zijn de fokker, de chipper, het stamboekkantoor, de eigenaar, het Belgisch Stamboek en de merriehouders die gebruik hebben gemaakt van de hengst geïnformeerd.

Het stamboek betreurt de ontstane situatie en gaat uit van het te goeder trouw handelen van alle betrokkenen in deze. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daarom gaat het stamboek een contra-expertise laten doen en een onderzoek instellen om de oorzaak te achterhalen en daar waar nodig de procedures te verbeteren waar die dat behoeven.