Algemeen Bestuur en Fokraad

Maandag 26 oktober j.l. heeft in Beekbergen de ALV plaatsgevonden waarin de totaaluitslag van de stemmingen in de regio’s  betreffende het Algemeen Bestuur en de Fokraad bekend zijn gemaakt en officieel bekrachtigd.

In het Algemeen Bestuur zijn benoemd:

WP_20151026_20_38_01_Pro

 

 

 

 

 

 • Adriaan Hamoen (voorzitter)
 • Loek Muhlschlegel (secretaris, niet op de foto)
 • Eile de Jong (penningmeester)
 • Margriet Nijenhuis (vertegenwoordiger Noord)
 • Wim Lovink (vertegenwoordiger Oost)
 • Eva Eigenhuijsen (vertegenwoordiger Zuid)
 • Yolanda Bonouvrié (vertegenwoordiger West)

 

In de fokraad zijn benoemd:

 • Lex Cornelius (Noord)
 • Gerard Vervoorn (Oost)
 • Herbert Hoedemakers (Zuid)
 • Betty Laan (West)

In deze nieuwe formaties zullen we verder gaan met de invulling van de doelstelling van onze vereniging

“Het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de New Forest Pony in Nederland“.

Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015 te Beekbergen

Kort verslag Algemene Leden Vergadering Nederlands New Forest Ponystamboek 26 oktober 2015 te Beekbergen

Een kleine 40 leden waren naar de ALV gekomen om de definitieve uitslag van de stemming aan te horen en om kennis te maken met het nieuwe bestuur van  het Nederlands New Forest Pony stamboek.  Het interim bestuur is in april aangesteld en heeft in de afgelopen periode er voor gezorgd dat alle activiteiten doorgang hebben kunnen vinden. Daarnaast hebben zij zich bezig gehouden met de nieuwe website, maar de primaire taak was om nieuwe bestuursleden voor te stellen en dit ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. Daarmee is rekening gehouden met de gevoelens uit de regio, een mix van jong en oud, ervaren en onervaren, fokkers en niet fokkers.

Voor de functie van voorzitter was een tegenkandidaat gesteld in de persoon van Dhr. Hamoen. Daar hadden leden ook echt iets te kiezen. In totaal zijn er 196 stemmen uitgebracht, het dubbele van een doorsnee vergadering. Dit is voor een deel tot stand gekomen doordat er meer leden de vergadering hebben bezocht, maar het grootste deel van de extra stemmen kwam door meegebrachte volmachten. In regio Oost bestond meer dan 50% van de stemmen uit volmachten. Omdat over volmachten niets in de statuten of reglementen is afgesproken, mogen volmachten worden gebruikt. Met deze aantallen is het echter sterk de vraag of dit wenselijk is.

De uitslag voor het voorzitterschap lag erg dicht bij elkaar. Met 52%  van de stemmen is Dhr. Hamoen gekozen tot nieuwe voorzitter. De overige kandidaten werden met een grotere  meerderheid van stemmen gekozen. Tijdens de regiovergaderingen zijn er naast de AB-leden ook fokraadleden gekozen. Elke regio koos zijn eigen fokraadlid.  In de regio Oost waren er twee kandidaten, waarvan Dhr. Vervoorn de meeste stemmen kreeg. De gekozen fokraadleden zijn daarna door het bestuur benoemd.

Nadat de nieuwe bestuursleden zich hadden voorgesteld werd het interim bestuur bedankt  met een kadobon en bloemetje. Daarna sloot de voorzitter a.i. de vergadering, dankte iedereen voor hun komst en wenste ze wel thuis.

Stemmingsuitslag – regiovergaderingen 19-10-2015 

WP_20151026_20_38_01_Pro

 

Definitieve Agenda Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Papenberg 5, 7361 BR, Beekbergen

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
 5. Bestuursverkiezing:

Nieuw te benoemen Algemeen Bestuur leden:

 • Eddy Schoonhoven               voorzitter
 • Loek Mulschlegel                  secretaris
 • Eile de Jong                          penningmeester (kandidaat gesteld door Mevrouw Krol)
 • Margriet Nijenhuis                vertegenwoordiger Noord
 • Wim Lovink                           vertegenwoordiger Oost (kandidaat gesteld door (Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof)
 • Eva Eijgenhuijsen                 vertegenwoordiger Zuid
 • Yolanda Bonouvrié               vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Benoeming Fokraad leden:
 • Lex Cornelius                              Noord
 • Gerard Vervoorn                         Oost
 • Herbert Hoedemakers                 Zuid
 • Betty Laan                                   West (kandidaat gesteld door de heren Van Rossum en Schoone)

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van Fokraadlid Oost door Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof: Teco Jochems

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Daar waar personen zonder toelichting zijn vermeld zijn zij kandidaat gesteld door het bestuur a.i., danwel overgenomen uit voordracht door regio of genoemde personen. Voor de introductie en motivatie van de kandidaten verwijzen wij u naar de betreffende pagina op deze website.

 

Overlijdensbericht Jan Jurrius

Vandaag bereikte ons het bericht dat New Forest liefhebber en Hengstenhouder Jan Jurrius (Stal Nieuwmoed) is overleden.

Een mooi verhaal over Jan Jurrius en zijn New Forest hengsten is te vinden in dit artikel op pagina 29.

Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verlies.

 

2015-10-12 22.46.21

Jan Jurrius (11 augustus 1922 – 12 oktober 2015)

Screenshot_2015-10-15-15-29-41-1

Hengsten Verrichting Onderzoek (3e fase) en Verrichting Merries

Van 15 t/m 17 oktober (Hengsten) en op 17 oktober (Merries) vinden de Verrichtingen plaats op het KNHS in Ermelo.

Programma en tijdsindeling Hengsten en Merries Verrichtings Onderzoek 3e fase

deelnemende merrie 2014 deelnemende hengst 2013

Aangaande ALV en Regiovergaderingen N,O,Z,W

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In april van dit jaar is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben de voorzitters van de vier regio’s tijdelijk de bestuurstaak a.i. op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden, maar ook de invulling van de nieuw samen te stellen fokraad aandacht gekregen. Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 26 oktober om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV is op 26 september op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 19 oktober om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met  regiospecifieke onderwerpen.

Algemeen Bestuur:

Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

Eddy Schoonhoven   –   voorzitter

Loek Mulschlegel   –   secretaris

Eile de Jong   –   penningmeester

Margriet Nijenhuis   –   vertegenwoordiger Noord

Wim Lovink   –   vertegenwoordiger Oost

Eva Eijgenhuijsen   –   vertegenwoordiger Zuid

Yolanda Bonouvrié   –   vertegenwoordiger West

 

Fokraad:

Met het aannemen van het voorstel Fokraad in de laatste Algemene Ledenvergadering is er een verandering tot stand gekomen in de opzet van de Fokraad. Vanaf heden wordt de Fokraad gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Voordrachten voor de Fokraad:

Noord: Lex Cornelius

Oost: Gerard Vervoorn / Teco Jochems

Zuid: Herbert Hoedemakers

West: Betty Laan

Tegenkandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen worden gesteld tot en met 14 oktober 2015.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 15 oktober) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 19 oktober op de voor u van toepassing zijnde locatie in uw regio om 20.00 uur.

Noord                  Manege Norg, Kerkepad 4, Norg

Oost                      Papenberg 5, Beekbergen

Zuid                      Hotel Prinsen, Julianastraat 21, Vlijmen

West                    v.v. “t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG, Huis ter Heide

 

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

 

Peter Wolken, Ab Hakkert, Paul van de Laar, Eddy Schoonhoven

 

PS Nogmaals de belangrijkste punten:

 • 19 oktober Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
 • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
 • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
 • 26 oktober vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen in Algemene Ledenvergadering – Papenberg 5, Beekbergen

Veel leuke reacties

Op Facebook staan heel veel leuke reacties op de Sportdag.facebook-button

Fotoverslag New Forest Pony op Horse Event 2015.

 

horese event 3horse event 1horse event 5horse event 4

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Uitslagen Late Veulenkeuring Norg

Uitslag LVK Norg