Bedankt

Bij deze wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het medeleven dat ik mocht ontvangen, nadat ik in december 2019 een herseninfarct heb gehad. De vele kaarten, berichten, bezoeken en telefoontjes hebben mij veel steun gegeven.

Na een jaar van revalidatie, ben ik inmiddels weer terug in mijn eigen huis.

Verder wil ik iedereen bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking in en buiten de keuringsbaan en wens ik u allen veel plezier en succes toe met het uit oefenen van onze mooie hobby.

En misschien tot ziens.

Hartelijke groet,

Hans Gaasbeek
Kerkstraat 12
6668 AN Randwijk

Hans volgt met belangstelling onze CHK 2021 middels de live stream!