Algemene Leden Vergadering (17 april) 2019

De agenda van de vergadering vindt u hier:

De voorstellen waarover tijdens de voorjaarsvergaderingen in de diverse regio’s wordt gestemd en waarvan de uitkomst in de ALV zal worden bekrachtigd:

Daarnaast heeft de Fokraad het fokbeleid voor de rasfokkerij (fokbeleid NNFPS) geactualiseerd en tevens een fokbeleid voor het kruisingsprogramma met New Forest pony’s opgesteld (fokbeleid NFX) waarover ook zal worden gestemd: