Agenda Najaars leden vergadering 2015 Regio Zuid

Op woensdag 16 december 2015

Plaats: Hotel Prinsen, Julianastraat 21, Vlijmen.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Bespreking rapport Werkgroep
  5. Voorstellen ALV april 2016
  6. WVTTK
  7. Rondvraag
  8. Sluiting.

Regiobestuur NNFPS Zuid.