30 maart New Forest Sport- en Showdag hengsten

New Forest Sport- en Showdag hengsten 2019

30 maart is het dan zover, de eerste New Forest Sport- en Showdag hengsten 2019. Zo’n vijftig hengsten zetten hun beste beentje voor op deze dag, voornamelijk onder het zadel.

Dressuur

Er zijn hengsten te zien in de B dressuur aan het begin van hun carrière tot aan een kür op muziek van de internationaal startende Noordhof’s Surprise. Maar ook een Pas de deux en een presentatie onder het dameszadel om de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van de New Forest pony te benadrukken. Een enkele hengst zal ook samen met nakomelingen onder het zadel te zien zijn.

Nieuwe jaargang en verrichtingshengsten

De hengsten die afgelopen jaar de verrichting met succes hebben afgelegd zijn verplicht om zich deze dag te tonen. Maar de nieuwe jaargang, in februari aangewezen voor de dekdienst, staat te popelen om zich vrijwillig nogmaals te laten zien. Gaat u bij de nieuwe jaargang dekken of kiest u op basis van de zadelpresentatie van de oudere hengsten toch voor meer zekerheid?

Springen

Ook hier laten hengsten zich zien van B niveau tot en met het Z. Een oude bekende als Woodrow Carisbrooke brengt zijn zoveelste ruitertje naar het hoogste niveau, maar opkomende sterren als Rowan en Electron zijn voor het eerst op dat niveau aangekomen.

Let op !! Gratis en in Lunteren!! Aanvang 10.00 uur!!

Denkt u erom dat u niet op de automatische piloot naar Ermelo rijdt, want de New Forest Sport- en Showdag hengsten wordt gehouden bij De Nieuwe Heuvel, Oude Arnhemseweg 101, 6741 EG Lunteren. En om het laagdrempelig te houden is de toegang gratis en zijn er geen inschrijfgelden voor de hengstenhouders gerekend. Met een groot dankjewel voor de sponsors van deze dag. U kunt uw bijdrage trouwens leveren door mee te doen aan de loterij met zeer interessante prijzen.

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk.

Voorjaarsvergadering Regio Oost

Datum: 25 maart 2019
Plaats: Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 8 november 2018 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2018
 7. Financieel verslag 2018
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming
  Regiobestuur
  Aftredend en herkiesbaar is Diny Frederiks. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  Stella Martens stelt zich kandidaat. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.
  Fokraad
  Gerard Vervoorn – Gerard is aftredend in de fokraad en wil zich weer herkiesbaar stellen. Vergadering is hier in de najaarsvergadering mee akkoord gegaan.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail

–> Agenda in PDF

Voorjaarsvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West

Datum:            Donderdag 28 maart 2019

Aanvang:         20.00 uur

Locatie:           Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS  Amstelveen

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 10 december 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid financiële controlecommissie
 9. Terugkoppeling uit het AB
 10. Terugkoppeling uit de Fokraad
 11. Vacatures regiobestuur en vertegenwoordiging AB
 12. Activiteiten 2019
 13. Agenda ALV 17 april 2019 en behandeling voorstellen
 14. Stemming over voorstellen
 15. Wvttk/rondvraag
 16. Sluiting

Wij sturen u de vergaderstukken graag toe. Als u een e-mail stuurt naar nfregiowest@gmail.com, dan ontvangt u alle documenten voor de vergadering.