14 december ledenvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West

 

Het bestuur van regio West nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering welke gehouden zal worden op:
Maandag 14 december aanvang: 20.00 uur.
Locatie: VV ’t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG Huis ter Heide

 

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag vorige ledenvergadering
  4. Verslag/bespreken agenda gezamenlijke vergadering AB, FR en regiobesturen
  5. Voorstellen West?
  6. Rondvraag
  7. Sluiting