Voorjaarsvergadering regio Zuid

De voorjaarsvergadering van de regio Zuid zal gehouden worden op woensdag 28 maart 2018.

 Plaats: Dorpshuis ’t Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel

 Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen najaarsvergadering 28-11-2017

5. Verslag vanuit AB

6. Verslag vanuit Fokraad

7. Jaarverslag over 2017

8. Financieel verslag over 2017

9. Verslag kascommissie

10. Benoeming nieuw en reserve lid kascommissie

11. Stemming nieuwe bestuursleden.
Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij:
Jolanda Verton – telefoonnummer: 06 – 38 50 93 66 of per mail nf.zuid@hotmail.com

– Antoon Bosch – penningmeester – 3 jaar
– Sam Versteijnen – bestuurslid – 3 jaar
– Wim Lange – bestuurslid – verlenging voor 1 jaar

Omdat we nog geen volwaardig, volgens het reglement, Regio bestuur hebben, spreken we
nog steeds over een activiteitencommissie. De functie als voorzitter is nog open en zal
voorlopig door Eva Eigenhuijsen worden waargenomen. Mochten er leden zijn die deze
functie of een andere functie op zich willen nemen dan kunnen zij zich melden bij Jolanda
Verton.

12. Bedanken aftredende leden activiteitencommissie

13. Behandeling agenda en voorstellen ALV

14. Stemming over financiële stukken, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het AB en
de Regio’s

15. Activiteiten 2018
– Paard en Koets Sevenum ???
– Stamboekopname thuis (mei)
– Stamboekkeuring Westdorpe 15 juni 2018
– Stamboekkeuring St. Oedenrode 16 juni 2018 (onder voorbehoud)
– Regionale keuring 7 juli 2018 (evt. in samenwerking met regio West en Oost)
– Buitenrit Drunense Duinen
– Regio tour ????

14. Rondvraag

15. Sluiting