Verslag Fokkerijmiddag

Afgelopen zaterdag vond in manege IJssselruiters te Brummen een interessante fokkerijmiddag plaats die door ongeveer 50 belangstellenden werd bijgewoond.

Jacques Verkerk zette middels een presentatie (klik hier), uiteen hoe de merriekeuringen nieuwe stijl in zijn werk gaan. Uitgebreid werd ingegaan op het beoordelen van het lineair scoren en het vrij bewegen en vrijspringen.

Vervolgens werd een viertal ponies met een verschillend model/type en ieder met zijn eigen kwaliteiten door de leden lineair gescoord en nabesproken, gevolgd door het toelichten van het vrij bewegen en vrijspringen van een drietal ponies.

Tot slot liet Matthijs van Middelkoop zien hoe je op een diervriendelijke en verantwoorde manier een paard/pony zorgvuldig voorbereid op een keuring.

Wij danken een ieder voor zijn/haar medewerking aan deze geslaagde middag in het bijzonder Jacques Verkerk, Matthijs van Middelkoop en de eigenaars die hun ponies voor deze middag beschikbaar hebben gesteld.

Fokkerijmiddag in beeld

De Fokraad