UPDATE OFFICIËLE MEDEDELING PSSM1

Opschorting regel aangaande PSSM1 voor importmerries

Het Interim Bestuur heeft besloten de regel rondom PSSM1 voor importmerries (gepubliceerd op website dd 9 februari 2021 en tevens te vinden in De Forester nr 1/2021) op te schorten. De regels voor de hengsten blijven verder intact. Voor het specifieke onderdeel voor merries willen we ons echter nog meer duidelijkheid laten verschaffen voordat wij de eerder gepubliceerde regel gaan doorvoeren. Daarnaast is inmiddels gebleken dat in ons omliggende landen ook met het doorvoeren van deze regel wordt gewacht. Tijdens de Internationale Meeting van het Engelse moederstamboek met alle dochterstamboeken (gepland in najaar 2021) zal het onderwerp PSSM1 dus wederom uitgebreid besproken worden.

Eveneens zal dan ook worden besproken hoe merriehouders met hun fokmerries uit verdachte lijnen moeten omgaan. Op dit moment wordt er vanuit het moederstamboek gewezen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid op basis van eigen inzichten van de merriehouder. Er zijn echter (nog) geen consequenties aan verbonden.

PSSM1 test

Mocht u besluiten een pony te willen testen op PSSM1 dan zal daarbij – voor het officieel overnemen van de uitslag in de registratie van het NNFPS – de test op geborgde wijze moeten plaatsvinden zoals dat ook reglementair plaatsvindt bij het myotonie onderzoek. Neemt u daartoe contact op met stamboekkantoor, zij zullen u de werkwijze uitleggen en dat ook voor u verzorgen.

Van onze actuele, actieve hengstenstapel lopen momenteel de onderzoeken bij Van Haeringen laboratorium. Zodra deze uitslagen bekend zijn zullen wij u daarover via De Forester en website op de hoogte stellen.

Volledigheidshalve publiceren wij de herziene versie van het PSSM1, met daarin vermeldt het opschorten tot nadere orde van de regel voor importmerries.

Waarmee de eerdere publicatie over PSSM1 officieel wordt vervangen.

Klik hier hoe wij onze gedane publicatie van 9 februari op de website hebben aangepast en zoals we deze tevens in “de Forester” nummer 1 hebben gepubliceerd.

De aanpassingen zijn vet en schuingedrukt.

Het Interim bestuur van het NNFPS