Update 27-05-2020

INSPECTIES 2020

Beste leden van het NNFPS,

Zoals ook gecommuniceerd in ons bericht van 18 mei j.l. zullen in deze Corona-tijd de stamboeken een door de overheid verplicht systeem moeten invoeren aangaande hun activiteiten met hun verenigingsleden.

Dit betekent voor het NNFPS dat onze Regionale keuringen, in de vorm zoals we dat gewend waren, evenals de Centrale Merriekeuring allen géén doorgang kunnen vinden.

De anderhalve meter afstand wordt natuurlijk gerespecteerd!

Wel kan er de gelegenheid worden geboden uw pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Vanwege het annuleren van de CMK zal dit jaar, naast de mogelijkheid van het verkrijgen van het predicaat ‘ster’ (merries én ruinen), voor die merries die ‘ster’ worden er ook gelijk door de jury worden beoordeeld of de merrie mogelijk voor ‘voorlopig kroon’ kan worden aangewezen.
Daarnaast kunnen er mogelijk veuleninspecties plaatsvinden waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar, zoals u zult begrijpen, niet worden geplaatst.

Hetgeen mogelijk voor dit jaar kan worden georganiseerd heeft het bestuur in voorbereiding in samenspraak met de regio’s.

De uitkomst hiervan van wát we als vereniging organiseren, zal bij voldoende belangstelling en na bespreking met de respectievelijke gemeenten, c.q. veiligheidsregio’s en verkregen toestemming, worden gehouden op data vanaf de maand juli 2020 en later in het jaar.

Wij hopen binnenkort u nader te kunnen inlichten over, wat dan in dit jaar zal worden benoemd als “inspecties 2020”, de invulling, data; locaties en de praktische zaken voor u als mogelijke deelnemer.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur NNFPS