UPDATE 11-05-2020

Maatregelen in verband met Corona virus in samenhang met NNFPS activiteiten

Woensdag 6 mei 2020 heeft de overheid tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei er in Nederland meer ruimte komt.
Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector.

Wat er nu vanaf 11 mei geldt kan gelezen wordt op de website van de Sectorraad Paarden (SRP).

–> Ga naar de website SRP

Er wordt gedacht en gesproken in mogelijkheden maar concreet zijn er nog geen uitkomsten die ons een handvat bieden om op dit moment vereniging gerelateerde activiteiten in de vorm van evenementen te gaan oppakken .

Want het is duidelijk dat vanaf 11 mei nog geen wedstrijden, c.q. keuringen kunnen worden gehouden

De onderhandelingen van de Sectorraad met het ministerie van LNV hebben – ondanks de inspanningen en ingediende voorstellen met bijbehorende protocollen – op dit moment nog geen concrete uitkomst.

Wij willen in het belang van onze leden, uiteraard met alle zorgvuldigheid ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen, mogelijkheden om keuringen te laten organiseren door de regio’s graag benutten en onze medewerking daaraan geven.

Maar het zal niet anders kunnen dan wanneer hiertoe ons vanuit overheid middels toestemming met aanrijking van de te volgen protocollen, de mogelijkheden worden geboden.

Het bestuur blijft zich informeren en worden wij geïnformeerd dan stellen wij uiteraard ook u op de hoogte!
En daarnaast kunt u zich informeren door de publicaties op de website van de Sectorraad voor Paarden te volgen.

Het Algemeen Bestuur.