Uitslag Verrichting Merries en Stamboekopname 16 oktober 2021

–> Uitslag stamboekopname

–> Info deelnemende pony’s stamboekopname

–> Uitslag verrichting merries

–> Info deelnemende pony’s verrichting merries

Merrie met de hoogste punten in de verrichting:
Ostara’s Carmen, 528018020122304 Stb.
V: Orlando, He.Imp. 99 keur pref ps.d.h. ps.f.h.
M: Ostara’s Yvette 528018020072032 Stb.
MV: Diogenes Kay, He.Stb. 215 keur ps.f.h.
Fok.: Dhr. J.K. Ridder
Eig.: Mw. F.S. Dijkstra
Gereden door:
Thura de Boer