Penningmeester gezocht 

Onze penningmeester heeft besloten zijn werkzaamheden over te willen dragen, omdat hij deze niet meer kan combineren met zijn professionele werkzaamheden. Daarom zoekt het NNFPS een nieuwe penningmeester. 

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van 7 mensen. Naast de functie-specifieke taken is elk bestuurslid samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het goed functioneren van het NNFPS. Een en ander in goede samenwerking met het stamboekkantoor. 

De penningmeester: 

  • is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid; 
  • controleert en accordeert de betalingen door het stamboekkantoor; 
  • houdt toezicht op offertes voor evenementen en de financiële afwikkeling;
  • stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting; 
  • houdt financieel overzicht ten behoeve van sturing op de begroting; 
  • informeert de ledenvergadering aan de hand van het financieel jaarverslag; 
  • organiseert de kascontrole. 

Het is belangrijk dat de penningmeester financieel onderlegd is en zich betrokken voelt bij het NNFPS. De penningmeester moet goed kunnen communiceren met de leden, de regiobesturen en de medewerkers van het stamboekkantoor. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. 

Wordt u onze nieuwe penningmeester?  

Stuur uw reactie met motivatie en een omschrijving van uw kennis/ervaring

–> via e-mail naar het stamboekkantoor

Voor meer informatie kunt u via het stamboekkantoor het bestuur bereiken.