Kandidaten voor bestuursfuncties

Eind 2022 heeft onze voorzitter te kennen gegeven zijn functie vacant te stellen. De functie van voorzitter bleek niet meer te combineren met de internationale werkzaamheden voor zijn bedrijf.

Al eerder gaf de penningmeester aan het penningmeesterschap niet meer te kunnen combineren met zijn werk.

Het heeft veel tijd en aandacht gekost om kandidaten te vinden voor de vacante functies. Bij de zoektocht waren bestuursleden en vertegenwoordigers uit de regiobesturen betrokken.

Er is nu een kandidaat voorzitter en een kandidaat penningmeester gevonden.

Met deze kandidaten hebben bestuur en regiovertegenwoordigers gesprekken gevoerd om kennis te maken. Wat verwacht ons stamboek van een voorzitter en een penningmeester? Wat houden de functies in? Waar heeft onze vereniging behoefte aan? Wat speelt er? Wat hebben de kandidaten te bieden en hoe kijken zij tegen ons stamboek aan?

De kandidaten stellen zich graag aan u voor. Om privacy redenen zetten we de tekst waarin zij zich voorstellen niet openbaar op de website. U kunt deze tekst opvragen via het stamboekkantoor:

nnfps@groenned.nl

Over de kandidatuur wordt in de a.s. ledenvergaderingen gestemd.

De regio’s hebben het recht om tegenkandidaten te stellen. Wilt u dat doen via uw regio? Dan kunt u hierover uiterlijk 19 maart 2023 contact opnemen met uw regiobestuur.

Het bestuur