Myotonie status Hengsten

NB: U vindt de versie april 2014. Wanneer er aanvullende informatie beschikbaar is zullen wij deze publiceren.