Extra ALV op 1 juli 2021

Vandaag worden in alle regio’s on-line vergaderingen gehouden. De verkiezing van een nieuw Algemeen Bestuur is de belangrijkste reden van het houden van die vergaderingen.

De verkiezing zal bekrachtigd worden op de ALV  van 1 juli a.s.

Belangrijk voor onze leden is om te weten dat zij – door in deze regiovergadering aanwezig te zijn – stemrecht zullen krijgen.

Meldt u daarom VANDAAG nog – als u dat nog niet gedaan hebt –aan voor de regiovergadering op 21 juni via uw regiosecretariaat!!
Wij hopen uiteraard op een breed door de leden gedragen bestuur; uw aanwezigheid in de regiovergaderingen wordt dus gewaardeerd!

De agenda van de ALV vindt u –> hier

Wij hebben de bedoeling deze ALV op 1 juli a.s. mogelijk lijfelijk te doen plaatsvinden op locatie in “de Schakel” te Nijkerk.

Berichtgeving hierover volgt.

Wij zouden onze leden in de gelegenheid willen stellen om deze avond het nieuwe bestuur – zoals dat in Forester nummer 2 is voorgesteld – te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan

Het artikel vindt u –> hier

Bij het ter perse gaan was de afgevaardigde van regio Noord nog niet bekend. Nu wel. Channa de Winter zal zich die avond ook graag aan u voorstellen!

Het Interim bestuur