Marjolein Schaftenaar Kringkampioen!

2016-01-10 Marjolein Schaftenaar_kringkampioenIn Hulshorst werd er dit weekend de laatste selectie springen voor de pony’s georganiseerd. Marjolein Schaftenaar is met Shutterfly (Stamboeknaam Bovenheigraaf’s Remy  v.: Meonbury Peter Rabbit x m.: Bovenheigraaf’s Monique v.Merrie Moscan) kringkampioen geworden in de klasse L cat. C. Het was een bijna onmogelijke opgave, maar het is gelukt. Slechts 2 combinaties mogen afvaardigen naar de Gelderse Kampioenschappen en Marjolein moest 2 sterke combinaties achter zich laten. Het basisparcours werd foutloos afgesloten en in de barrage moest er als eerste starter een goede tijd neergezet worden. De tijd van Marjolein en Shutterfly bleek met 3 seconden voorsprong genoeg om de rubriek te winnen en ze werden tevens Kringkampioen.

 

 

In deze kring is ook Kim Schinkel kringkampioen geworden, met Fabiola (Marits Mistique x Kantjes Ronaldo),  in de klasse B/C.

3 keer winst voor Indy Vruggink met De Loman’s Aylin

Indy Vruggink!! Met haar pony De Loman’s Aylin (Barclay x Orchids Mysta 2010, klasse L1) won ze inmiddels drie keer achter elkaar de selectieproeven op de indoorselecties van kring De Oude IJssel. Daarmee heeft ze nu al het kringkampioenschap en een startplek voor de regiokampioenschappen indoor veiliggesteld!!

Agenda najaarsledenvergadering 2015 Regio Oost NNFPS

 

Op:                  donderdag 17 december 2015

Plaats:           Papenberg 5, 7361 BR BEEKBERGEN

Aanvang:       20.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 24 maart 2015 (bijlage)
 4. Verslag extra regioledenvergadering 19 oktober 2015 (bijlage)
 5. Verslag vanuit de fokraad (G. Vervoorn)
 6. Verslag vanuit het AB (W. Lovink) en conceptagenda ALV 20 april 2016 (bijlage)
 7. Eventuele voorstellen vanuit regio Oost
 8. Terugblik op
  1. stamboekopnamen
  2. vrijspringwedstrijd en fokadvies
  3. keuringen
  4. veulenverkoopdag
 9. Activiteiten komend seizoen
  – vrijspringwedstrijd
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

secretaris, Mirjam de Wit; nf.oost@hotmail.com.

U kunt de bijlagen per email toegestuurd krijgen door daartoe een verzoek te sturen naar nf.oost@hotmail.com.

Agenda Regiovergadering Oost 19 oktober

Uitnodiging en agenda extra ledenvergadering regio Oost NNFPS

 

Op:                  maandag 19 oktober 2015

Plaats:           Papenberg 5, 7361 BR BEEKBERGEN

Aanvang:       20.00 uur

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering
 4. Bestuursverkiezing Algemeen Bestuursleden
  De leden Debora Heijndijk-Koelewijn, Hans Bonhof, Hans Gaasbeek, Vince te Poele hebben Dhr. Wim Lovink uit Zelhem voorgedragen als kandidaat voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het NNFPS namens regio Oost (per brief d.d. 5 september 2015).
  Het regiobestuur stelt voor om Wim Lovink voor te dragen als lid van het algemeen bestuur namens regio Oost.
  Verkiezing:
  Eddy Schoonhoven                              voorzitter
  Loek Mulschlegel                                  secretaris
  Eile de Jong                                          penningmeester
  Margriet Nijenhuis                                vertegenwoordiger Noord
  Wim Lovink                                          vertegenwoordiger Oost
  Eva Eijgenhuijsen                                  vertegenwoordiger Zuid
  Yolanda Bonouvrié                                 vertegenwoordiger West                                                                   Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.
 5. Verkiezing lid fokraad vanuit regio Oost
  De leden Debora Heijndijk-Koelewijn, Hans Bonhof, Hans Gaasbeek, Vince te Poele hebben Dhr. Teco Jochems uit Beekbergen voorgedragen als kandidaat voor het lidmaatschap van de fokraad van het NNFPS namens regio Oost (per brief d.d. 27 augustus 2015).
  Het regiobestuur Oost draagt Dhr. Gerard Vervoorn uit Brakel voor als kandidaat voor het lidmaatschap van de fokraad van het NNFPS namens regio Oost.
  Er zijn daarnaast geen andere kandidaten voorgedragen.


  Schriftelijk stemming – over personen wordt schriftelijk gestemd.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

– PAUZE-

Na de pauze verzorgt Alexandra van der Peijl een lezing over exterieur en vrijspringen.

Regiobestuur Oost van het NNFPS

secretaris, mw. M.A.E. de Wit; nf.oost@hotmail.com.

Zie ook de berichten op de website http://www.newforestpony.nl/.

Oproep: suggesties kandidaat fokraadslid regio Oost

Het interim bestuur heeft u via de website geïnformeerd dat er op korte termijn in elke regio een nieuw fokraadslid moet worden gekozen. Het bestuur a.i. verzoekt u kenbaar te maken wanneer u aan het Profiel NNFPS Fokraadlid 2015 voldoet en u zich wilt inzetten voor de vereniging.

Het regiobestuur Oost roept u op gehoor te geven aan dit verzoek van het bestuur.

Voldoet u aan de profielschets voor fokraadslid en wilt u zich vanuit onze regio inzetten voor de vereniging of kent u iemand die voldoet, meld u zich dan bij het regiobestuur Oost. Dit kan via de email nf.oost@hotmail.com of telefonisch bij de secretaris (0630495449). Op 1 september a.s. komt het regiobestuur bijeen om de voordracht vanuit regio Oost voor de fokraad te bespreken.

Het streven is om in september in alle regio’s ledenvergaderingen te organiseren om over kandidaten te kunnen stemmen.

 

!Oproepje! Eerste jaargang veulens

 

Bent u ook benieuwd naar de eerste jaargang van de laatst goedgekeurde hengsten? Wij denken dat er meer fokkers nieuwsgierig zijn. Niet alle veulens komen op een keuring en niet iedereen kan op één of alle keuringen aanwezig zijn. Het leek ons een aardige mogelijkheid om foto’s te verzamelen en die op de website te publiceren.
Om dat te realiseren, vragen wij uw medewerking. Heeft u een veulen uit de eerste jaargang van een goedgekeurde hengst. Dan vragen wij u een foto van uw veulen te sturen naar redactie@newforestpony.nl. Graag onder vermelding van naam, vader, moeder en moeders vader.
Let wel. Het gaat hier alleen om veulens van een hengst die dit jaar zijn eerste veulens brengt.

Veulen van Lomansheide Brent uit een Lamento III moeder,

fokker A. Bosch uit Berlicum.

veulen1 brent uit lamento moeder

 

 

 

v. LH Brent f. A.bosch

 

Merrieveulen van Lomansheide Brent x Kantjes Ronaldo

Fokker A. Bosch uit Berlicum.

 

 

 

veulen v. Brent f. A. Bosch

 

 

 

 

 

 

 

Hengstveulen van Lomansheide Brent x Lamento III

Fokker A. Bosch uit Berlicum.

_WHO2489links merrieveulen van Lomansheide Brent x Luckington Sportaide

rechts hengstveulen van Havehoeves Floris x Tongerenhof Peridoot.

Fokker I. Zwaans uit Kaatsheuvel.

_WHO2512