Voorjaars Ledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden:

op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur

bij de Zorgboerderij aan de Hogestraat 5, 8167 PS OENE

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 19 december 2017 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB
 6. Verslag vanuit fokraad
 7. Terugblik 2017
 8. Financieel verslag 2017
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar in het regiobestuur is Erik Braat. Het regiobestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail.

Najaarsledenvergadering Regio Oost

De, i.v.m. de weersomstandigheden geannuleerde, najaarsledenvergadering van maandag 11 december wordt nu gehouden

Op:           dinsdag 19 december 2017

Plaats:     Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

OPROEP

Oproep

Wie wil het bestuur van regio Oost komen versterken?

Het regiobestuur bestaat uit een leuke groep van NF-pony liefhebbers, met als voornaamste activiteit het organiseren van stamboekopnames en regiokeuringen.

Wil je je aanmelden of er meer over weten? Neem dan contact op met de voorzitter van regio Oost: Dhr. Ab Hakkert, 06-22396569/0548-614189.

Of stuur een e-mail naar nf.oost@hotmail.com

 

RK Regio Oost – Uitslagen

Klik hier voor de uitslagen

Dagkampioen RK Oost 2017 Slangenburgs Mila – Wim Lovink

Regionale Keuring Oost op 24 juni 2017

RK Oost Dagkampioen 2016 Hoppenhofs Rosita

De Regionale Keuring Oost van zaterdag 24 juni a.s. wordt gehouden op Evenemententerrein “De Hietmaat”, Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)

Het programma begint om 10.00 uur met het lineair scoren en keuren van 15 veulens. Aansluitend aan de veulenrubrieken volgen de rubrieken 9A, 11A, 12A, 11B, 11C en 13B. Dit is naar verwachting vanaf 12.30 uur. Om ca. 13.30 uur is de gebruiksrubriek met 5 deelnemende pony´s. Tot slot, om ca 14 uur, is het dagkampioenschap, waaraan alle op kop geplaatste merries van 3 jaar en ouder mogen deelnemen.

Deelnemers

Stamboekopname Brummen 10 juni

Stamboekopname Brummen 10 juni

De stamboekopname van regio Oost op 10 juni wordt gehouden in de manege van de IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a te Brummen; aanvang om 11 uur.
Er worden 16 pony’s aangeboden voor de stamboekopname nieuwe stijl met vrij bewegen of vrij springen.
Deelnemende pony’s

Let op: GEEN stamboekopname “nieuwe stijl” op RK Oost 24 juni

Op de regionale keuring van Oost op 24 juni a.s. is er helaas geen gelegenheid tot stamboekopname “nieuwe stijl”, dus met vrij bewegen of vrij springen. De aard van het terrein leent zich daar niet voor.

Regio Oost organiseert daarom op 10 juni in Brummen een stamboekopname “nieuwe stijl”. Leden uit regio Oost kunnen desgewenst ook in andere regio’s terecht voor stamboekopname “nieuwe stijl”.

Stamboekopname met vrij bewegen/springen Regio Oost op 10 juni

Op zaterdag 10 juni a.s. organiseert regio Oost vanaf 11.00 uur een stamboekopname oude stijl (exterieur) en nieuwe stijl (met vrij bewegen/springen) in de manege van de IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a te Brummen.

Opgave

Per e-mail aan: nf.oost@hotmail.com
Onder vermelding van: stamboekopname 10 juni Brummen

A.u.b. meesturen: scan/kopie van veulenboekpapier.
Vermeld ook de naam- en adresgegevens van u als eigenaar, indien deze afwijken van veulenboekpapier.
Geef keuze aan:  stamboekopname oude stijl (exterieur) OF stamboekopname nieuwe stijl (met vrij bewegen/springen)

Contactpersoon Mirjam de Wit (0630495449)

Stamboekopname ‘Oude Stijl’ Regio Oost op 20 mei

Op zaterdag 20 mei a.s. organiseert regio Oost een stamboekopname “oude stijl” (exterieur) in de middag op twee locaties. Er is dan tevens mogelijkheid om vrijspringen te oefenen.

Locaties

 • Stal “Nieuwmoed”, Fam. Jurrius,  Ruurloseweg 96-98,  Kranenburg – Vorden
 • Stal het Gruyter,  Greutelseweg 25, 7345 CR Wenum-Wiesel

Indeling met tijden per locatie volgt uiterlijk 18 mei (hangt af van het aantal deelnemers).

Opgave

Per e-mail aan: nf.oost@hotmail.com Onder vermelding van: stamboekopname 20 mei

A.u.b. meesturen: scan/kopie van veulenboekpapier.
Vermeld ook de naam- en adresgegevens van u als eigenaar, indien deze afwijken van veulenboekpapier.
Geef aan welke locatie: Stal Nieuwmoed OF Stal het Gruyter.
Geef aan of u wilt deelnemen aan oefenen vrijspringen: ja/nee

Contactpersoon Mirjam de Wit (0630495449)

WIJZIGING datum ALV!

De ALV vindt NIET plaats op woensdag 19 april, maar op MAANDAG 22 MEI. Locatie en aanvullende informatie volgen z.s.m.

Wel vast leuk om te melden:

Onze stamboekveterinair Dolf ter Horst zal deze avond  een lezing houden.

Een reden te meer om u deze avond te verwelkomen!