Voorjaarsledenvergadering Regio Oost (gewijzigd)

De voorjaarsledenvergadering Regio Oost zal plaatsvinden op 23 maart te Beekbergen.

Agenda

Najaarsledenvergadering Regio Oost

Op:                  donderdag 1 december 2015
Plaats:           Papenberg 5, 7361 BR BEEKBERGEN
Aanvang:       20.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 21 maart 2016 (bijlage)
 4. Verslag vanuit de fokraad (G. Vervoorn)
 5. Verslag vanuit het AB (W. Lovink)
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Terugblik op
  • stamboekopnamen
  • vrijspringwedstrijd
  • keuringen
 9. Activiteiten komend seizoen
  vrijspringwedstrijd
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS
secretaris, Mirjam de Wit; nf.oost@hotmail.com.

U kunt de bijlage(n) per email toegestuurd krijgen door daartoe een verzoek te sturen naar nf.oost@hotmail.com.

Agenda in PDF

Regionale Keuring Oost 25 juni 2016

De Regionale Keuring Oost van zaterdag 25 juni a.s. wordt gehouden op Evenemententerrein “De Hietmaat”, Zelhemseweg, 7255 PS Hengelo (Gld.)

Het programma begint om 8.30 uur met het lineair scoren en keuren van de veulens in 2 ringen. Om 10 uur start de stamboekopname van de 3-jarige merries. Tegelijkertijd , aansluitend aan de veulenrubrieken volgen de overige rubrieken in 1 ring. Dit is naar verwachting vanaf half 11.

Aan het eind van de middag, om ca 16 uur, is het dagkampioenschap, waaraan alle op kop geplaatste merries van 3 jaar en ouder met een 1e premie mogen deelnemen.

Uitslag Vrijspringen Regio Oost

Klik Hier

Stamboekopname & Vrijspringen

Zaterdag 23 april a.s. organiseert regio Oost een stamboekopname en wedstrijd vrijspringen in de manege van de IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a te Brummen.  De stamboekopname begint om 12.00 uur en het vrijspringen om 13.30 uur. Ieder is van harte welkom om te komen kijken.

Vrijspringen Regio Oost

Op zaterdag 23 april 2016 organiseert regio Oost een wedstrijd vrijspringen voor New Forest pony’s. De kosten voor deelname aan het vrijspringen bedragen € 7,50 per pony.

De jaarlijkse stamboekopname die regio Oost organiseert, vindt plaats voorafgaand aan de vrijspringwedstrijd. Deelnemers aan de stamboekopname mogen gratis deelnemen aan het vrijspringen. Daarnaast is ook dit jaar weer de mogelijkheid een fokadvies te krijgen.

Deelname is mogelijk voor merries, ruinen, niet aangewezen hengsten en pony’s in het wedstrijdregister vanaf 3 jaar en ouder. De wedstrijd vindt plaats in de manege van de IJsselruiters, Eerbeekseweg 1a te Brummen.

U kunt zich voor deelname opgeven via de e-mail van regio oost: nf.oost@hotmail.com.

Bij opgave vermeldt u:

 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • naam van de pony(‘s) die u wilt laten deelnemen;
 • per pony waar u aan wilt deelnemen – stamboekopname en/of vrijspringen en/of fokadvies.

Van elke pony stuurt u een kopie/scan van het veulenboek- of stamboekpapier mee.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mirjam de Wit (06304954) of Nathalie Pronk (0622245178).

 

Voorjaarsledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden op:

maandag 21 maart 2016
aanvang 20.00 uur
Papenberg 5
7361 BR Beekbergen

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 17 december 2015 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB (Wim Lovink)
 6. Verslag vanuit fokraad (Gerard Vervoorn)
 7. Jaarverslag secretaris 2015 (bijlage)
 8. Financieel verslag 2015 (bijlage)
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Loman.Het regiobestuur stelt voor in deze vacature Diny Frederiks te benoemen.Aftredend en wel herkiesbaar is Nathalie Pronk. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  In het regiobestuur zijn twee vacatures.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Activiteiten 2016
  • Wedstrijd vrijspringen/stamboekopname/fokadvies
  • Regionale keuring 25 juni
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS
secretaris, Mirjam de Wit
nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail bij de secretaris.

Marjolein Schaftenaar Kringkampioen!

2016-01-10 Marjolein Schaftenaar_kringkampioenIn Hulshorst werd er dit weekend de laatste selectie springen voor de pony’s georganiseerd. Marjolein Schaftenaar is met Shutterfly (Stamboeknaam Bovenheigraaf’s Remy  v.: Meonbury Peter Rabbit x m.: Bovenheigraaf’s Monique v.Merrie Moscan) kringkampioen geworden in de klasse L cat. C. Het was een bijna onmogelijke opgave, maar het is gelukt. Slechts 2 combinaties mogen afvaardigen naar de Gelderse Kampioenschappen en Marjolein moest 2 sterke combinaties achter zich laten. Het basisparcours werd foutloos afgesloten en in de barrage moest er als eerste starter een goede tijd neergezet worden. De tijd van Marjolein en Shutterfly bleek met 3 seconden voorsprong genoeg om de rubriek te winnen en ze werden tevens Kringkampioen.

 

 

In deze kring is ook Kim Schinkel kringkampioen geworden, met Fabiola (Marits Mistique x Kantjes Ronaldo),  in de klasse B/C.

3 keer winst voor Indy Vruggink met De Loman’s Aylin

Indy Vruggink!! Met haar pony De Loman’s Aylin (Barclay x Orchids Mysta 2010, klasse L1) won ze inmiddels drie keer achter elkaar de selectieproeven op de indoorselecties van kring De Oude IJssel. Daarmee heeft ze nu al het kringkampioenschap en een startplek voor de regiokampioenschappen indoor veiliggesteld!!