Aan de leden en geïnteresseerden van het NNFPS,

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en huidige situatie binnen het Algemeen Bestuur van het NNFPS.
Zoals u allen weet, hebben onze voorzitter Wim Lovink en lid van het AB Eva Eigenhuijsen te kennen gegeven te stoppen met hun bestuurlijke werkzaamheden per 1 juli j.l. Hieruit vloeide voort dat het Algemeen Bestuur vanaf dat moment in ondertal was en er geen draagvlak meer was voor een voltallig bestuur.
De situatie die hieruit is ontstaan, is dat er een interim-bestuur is ontstaan met een afgevaardigde vanuit elke regio.

Dit interim-bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Eva Eigenhuijsen (regio Zuid),
 • Stella Martens (regio Oost),
 • Jans Schepers (regio West),
 • Aliece van Dijk (regio Noord).  

Ons doel voor de komende tijd is het zo spoedig mogelijk formeren van een nieuw Algemeen Bestuur. Tot die tijd zullen wij de lopende zaken behartigen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u ons middels e-mail bereiken op het volgende e-mail adres: interimbestuurnnfps@gmail.com

Uitslagen stamboekopname te Nijbroek

–>UITSLAGEN

Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen:

–>DEELNEMENDE PONY’S

Van de gepresenteerde pony’s waren er drie die allen een score van 85 voor exterieur, voor vrij bewegen én voor het vrij springen behaalden en daarmee waren dit de pony’s met de hoogste scores van deze dag.

Dit waren:

 • nr. 93 Koetsiershoeve Diamond Touch of Glory ( V: Jup x MV: Esse Golden Bigwig);
 • nr. 95 West End Madelief (V: Comm’s Forest Dille x MV: Jasper)
 • nr. 99 Koetsiershoeve Dance of Glory (V: Comm’s Forest Dille x MV: Orlando).
  Van de laatste 2 genoemde pony’s foto kunnen wij u alvast een foto presenteren.

Koetsiershoeve Dance of Glory

West End Madelief

De volgende stamboekopname en veuleninspectie staat gepland op 12 september te Norg!!

Stamboekopname op 8 augustus 2020

Op zaterdag 8 augustus vindt er weer stamboekopname plaats en deze keer in Nijbroek

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

==> Het programma van Nijbroek

 

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

Uitslagen stamboekopname en veuleninspectie 18 juli 2020

Stamboekopname en veuleninspectie te Wenum Wiesel

–> Uitslagen WENUM WIESEL

–> Deelnemende pony’s WENUM WIESEL
(Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen)

 

Stamboekopname te Vorden

–> Uitslagen VORDEN

–> Deelnemende pony’s VORDEN
(Om u te informeren over pony’s en hun eigenaren welke hebben deelgenomen)

 

Weergave van moment van de dag in Wenum Wiesel. Een blije (klein)dochter van de familie Bosch van Stal Heihoeve’s die een zeer succesvolle dag hadden.

Het verslag van de stamboekopname en veuleninspectie zoals gepubliceerd op HORSES.nl

Op naar de volgende datum en wel op 25 juli te Kelpen-Oler!!

Stamboekopname en veuleninspectie op 18 juli 2020 (Vorden)

Op zaterdag 18 juli op twee plaatsen stamboekopnames en veuleninspectie en wel in Wenum Wiesel en in Vorden.

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma van Vorden

Wanneer u voornemens bent om te komen kijken in Vorden het volgende.

Bij Vorden wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Er wordt op zaterdag niet aan gewerkt en men kan er gewoon langs, maar er kunnen kleine opstoppingen zijn. Wanneer er verkeersregelaars staan, moeten u aangeven dat u bestemmingsverkeer bent en bij Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96/98, 7251 LW te Vorden Kranenburg moet zijn.

Komende vanaf Arnhem/Dieren is het een optie om bij Zutphen richting Baak aan te houden, dan pakt de navigatie het van daar weer op waarbij u dan wel uw navigatie instelt op de postcode.

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

 

 

 

Stamboekopname en veuleninspectie op 18 juli 2020 (Wenum Wiesel)

Op zaterdag 18 juli op twee plaatsen stamboekopnames en veuleninspectie en wel in Wenum Wiesel en in Vorden.

Zoals in onze eerdere publicaties reeds gemeld in andere vorm als wij gewend zijn. Er wordt gelegenheid geboden pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Daarnaast vinden er veuleninspecties plaats waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar niet zullen worden geplaatst.

==> Het programma van Wenum Wiesel (bijgewerkt vrijdag 17 juli)

Leest u aangaande de regelgeving i.v.m. Covid 19 onze laatste update met Coronanieuws in het bericht op onze website van 2 juli 2020.

 

 

 

 

Afscheid voorzitter Oost

Regio Oost heeft in de ledenvergadering van 1 juli jl. afscheid genomen van haar voorzitter Ab Hakkert. Vanaf maart 2011 heeft Ab het voorzitterschap met grote toewijding vervuld. Binnen het regiobestuur was het prettig samenwerken met Ab. Het was Ab nooit teveel gevraagd.

Met bloemen en een cadeaubon heeft de ledenvergadering Ab hartelijk bedankt voor zijn inzet al die jaren.  We wensen hem alle goeds toe en hopen hem nog vaak te ontmoeten bij NF-evenementen.

Regio Oost

Regiovergadering Oost 1 juli 2020 (Locatie bekend)

Op 1 juli 2020 om 20 uur houdt regio Oost haar uitgestelde voorjaarsledenvergadering 2020.

Deze wordt gehouden bij de Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen.

Vanwege de corona-maatregelen vragen wij u zich hiervoor aan te melden met een mailtje naar nf.oost@hotmail.com o.v.v. aanmelding LV.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 28 november 2019 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2019
 7. Financieel verslag 2019
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming

Regiobestuur
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Ab Hakkert.

Jolanda Brugman stelt zich kandidaat voor het regiobestuur. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.

 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 2020 – datum nog te bepalen (bijlagen)

Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.

 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De agenda plus bijlagen krijgt u na aanmelden via nf.oost@hotmail.com toegestuurd.

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Oost

Met inachtneming van de Corona-maatregelen en het Protocol Keuringen (www.koepelfokkerij.com) organiseert regio Oost op 2 data in juli 2020 stamboekkeuringen/veuleninspecties.

Zie het vraagprogramma 2020 en inschrijfformulier 2020 op deze website.

 

Datum/dagdeel Locatie Sluitingsdatum
4 juli ochtend Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen 25 juni 2020
18 juli ochtend Stal Het Gruyter, Greutelseweg 25, 7325 CR Wenum Wiesel 9 juli 2020
18 juli middag Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden 9 juli 2020

U kunt zich hiervoor inschrijven door het inschrijfformulier te mailen naar: nf.oost@hotmail.com o.v.v. inschrijving 4 juli 2020 of inschrijving 18 juli 2020.

Verdere informatie via bovengenoemd emailadres of 0630495449.

 

 

 

Najaars- ledenvergadering Regio Oost

De najaarsledenvergadering van regio Oost wordt gehouden op:

donderdag 28 november 2019 om 20 uur in Het Hooge Pad, Papenberg 5 te Beekbergen.

–> Agenda

Bijlagen zijn op te vragen via

–> nf.oost@hotmail.com