Voorjaarsvergadering Regio Oost

Datum: 25 maart 2019
Plaats: Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsledenvergadering 8 november 2018 (bijlage)
 4. Verslag vanuit AB
 5. Verslag vanuit fokraad
 6. Terugblik 2018
 7. Financieel verslag 2018
 8. Verslag kascontrole commissie
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verkiezing/benoeming
  Regiobestuur
  Aftredend en herkiesbaar is Diny Frederiks. Het regiobestuur stelt voor haar te herbenoemen.
  Stella Martens stelt zich kandidaat. Het regiobestuur stelt voor haar te benoemen.
  Fokraad
  Gerard Vervoorn – Gerard is aftredend in de fokraad en wil zich weer herkiesbaar stellen. Vergadering is hier in de najaarsvergadering mee akkoord gegaan.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail

–> Agenda in PDF

Uitstel Ledenvergadering Oost naar 8 november!

Omdat er op 1 november ook een jurybijeenkomst blijkt te zijn georganiseerd, heeft het regiobestuur Oost besloten de ledenvergadering een week uit te stellen naar donderdag 8 november a.s. dezelfde tijd, dezelfde locatie. Onze excuses dat dit bericht zo kort tevoren bekend gemaakt kon worden.

Graag tot ziens op de 8e in Beekbergen

Najaarsledenvergadering Oost

Deze vindt plaats op:

donderdag 1 november 2018
Kerkcentrum Papenberg 5  7361 BR Beekbergen

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 4 april 2018
 4. Fokraad,
  • verslag vanuit fokraad
  • voordracht benoeming lid regio Oost
 5. Algemeen Bestuur
  • verslag vanuit het AB
  • voordracht afgevaardigde regio Oost
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Wamel, 7 juli 2018, uitslagen Jeugdrubrieken

Op de keuring in Wamel werden ook 2 jeugdrubrieken gereden. Leading Rein en Young Handlers. In de laatste categorie werd Manouk Zuiderent 1e en won daarmee de Ria de Groote Bokaal.

 

Jeugdrubrieken Regionale keuring Zuid-Oost-West te Wamel

De jeugd heeft de toekomst en jong geleerd is oud gedaan!

Op zaterdag 7 juli wordt de regionale keuring Zuid-Oost-West gehouden te Wamel.

Op die dag verschijnen vele New Forest pony’s in de keuringsbaan, van veulen tot oudere merrie en van ruin tot kleine en grote maat. Het moment om te shinen met je pony en een dagje uit tussen andere foresters.

Naast de reguliere keuringsrubrieken hebben wij weer 2 jeugdrubrieken toegevoegd om ook de Engelse traditie hoog te houden!

Voor de allerkleinsten hebben we de Leading Rein (klik voor uitleg)

En voor jong voorbrengtalent hebben we de rubriek Young Handlers (klik voor uitleg)

Er zijn mooie prijzen te winnen: o.a. dekens, voorbrenghoofdstel, sponsorpakketten! En voor beide rubrieken is er een mooie wisselbeker beschikbaar gesteld: de Ria de Groote Bokaal

Deelname aan de jeugdrubrieken is GRATIS en de rubrieken zijn ook opengesteld voor niet-leden, de enige voorwaarde is dat de deelnemende pony een geregistreerde New Forest pony is.

Via het Inschrijfformulier jeugdrubrieken 2018 (klik om te openen) kan er tot en met 23 juni 2018 inschreven worden voor de jeugdrubrieken!

 

 

 

STAMBOEKOPNAME, KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2018

 

 

 

 

 

 

Data, locatie, inschrijfmogelijkheden en – gegevens zijn definitief bekend.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om uw pony(s) aan te melden.

Neemt u daartoe kennis van het Vraagprogramma en maakt u vervolgens voor inschrijving gebruik van het Inschrijfformulier.

VRAAGPROGRAMMA 2018

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het Stamboekkantoor.

Wij wensen u een fijn keuringsseizoen, waar wij u graag ontmoeten!

 

Voorjaars Ledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden:

op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur

bij de Zorgboerderij aan de Hogestraat 5, 8167 PS OENE

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 19 december 2017 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB
 6. Verslag vanuit fokraad
 7. Terugblik 2017
 8. Financieel verslag 2017
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar in het regiobestuur is Erik Braat. Het regiobestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail.

Najaarsledenvergadering Regio Oost

De, i.v.m. de weersomstandigheden geannuleerde, najaarsledenvergadering van maandag 11 december wordt nu gehouden

Op:           dinsdag 19 december 2017

Plaats:     Papenberg 5, 7361 BR te Beekbergen

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

OPROEP