ALV woensdag 10 april 2024

Beste leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de algemene ledenvergadering:
op woensdag 10 april 2024
aanvang 20.00 uur
in De Schakel te Nijkerk (Oranjelaan 10 3862 CX).

 

De agenda voor de ALV:

 1. Opening
 2. Vastellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 2023
 5. Jaarverslag secretaris 2023
 6. Financieel verslag 2023
 7. Verslag financiële controlecommissie
 8. Tarieven 2024-2025
 9. Begroting 2024-2025
 10. Benoeming financiële controlecommissie 2025
 11. Benoeming juryleden – uitslag stemming regiovergaderingen
 12. Voorstellen wijziging statuten – uitslag stemming regiovergaderingen
 13. Bestuursverkiezing – uitslag stemming regiovergaderingen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De agenda voor deze ALV staat tevens in De Forester nr. 1 2024.

Na afloop van de vergadering kunnen we nog met elkaar bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Om te weten op hoeveel leden we kunnen rekenen bij de ALV graag uw aanwezigheid doorgeven via:

 

–> Aanmelden ALV

 

 

 

Het bestuur.