Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015 te Beekbergen

Kort verslag Algemene Leden Vergadering Nederlands New Forest Ponystamboek 26 oktober 2015 te Beekbergen

Een kleine 40 leden waren naar de ALV gekomen om de definitieve uitslag van de stemming aan te horen en om kennis te maken met het nieuwe bestuur van  het Nederlands New Forest Pony stamboek.  Het interim bestuur is in april aangesteld en heeft in de afgelopen periode er voor gezorgd dat alle activiteiten doorgang hebben kunnen vinden. Daarnaast hebben zij zich bezig gehouden met de nieuwe website, maar de primaire taak was om nieuwe bestuursleden voor te stellen en dit ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. Daarmee is rekening gehouden met de gevoelens uit de regio, een mix van jong en oud, ervaren en onervaren, fokkers en niet fokkers.

Voor de functie van voorzitter was een tegenkandidaat gesteld in de persoon van Dhr. Hamoen. Daar hadden leden ook echt iets te kiezen. In totaal zijn er 196 stemmen uitgebracht, het dubbele van een doorsnee vergadering. Dit is voor een deel tot stand gekomen doordat er meer leden de vergadering hebben bezocht, maar het grootste deel van de extra stemmen kwam door meegebrachte volmachten. In regio Oost bestond meer dan 50% van de stemmen uit volmachten. Omdat over volmachten niets in de statuten of reglementen is afgesproken, mogen volmachten worden gebruikt. Met deze aantallen is het echter sterk de vraag of dit wenselijk is.

De uitslag voor het voorzitterschap lag erg dicht bij elkaar. Met 52%  van de stemmen is Dhr. Hamoen gekozen tot nieuwe voorzitter. De overige kandidaten werden met een grotere  meerderheid van stemmen gekozen. Tijdens de regiovergaderingen zijn er naast de AB-leden ook fokraadleden gekozen. Elke regio koos zijn eigen fokraadlid.  In de regio Oost waren er twee kandidaten, waarvan Dhr. Vervoorn de meeste stemmen kreeg. De gekozen fokraadleden zijn daarna door het bestuur benoemd.

Nadat de nieuwe bestuursleden zich hadden voorgesteld werd het interim bestuur bedankt  met een kadobon en bloemetje. Daarna sloot de voorzitter a.i. de vergadering, dankte iedereen voor hun komst en wenste ze wel thuis.

Stemmingsuitslag – regiovergaderingen 19-10-2015 

WP_20151026_20_38_01_Pro