Algemene Ledenvergadering 22 mei 2017 20:00 uur in Ermelo

Agenda

De concept notulen zijn via mail op te vragen bij het Stamboekkantoor

Nog even ter herinnering:

Onze stamboekveterinair Dolf ter Horst zal deze avond  een lezing houden.

Een reden te meer om u deze avond te verwelkomen!