Aangaande ALV en Regiovergaderingen N,O,Z,W

Geachte leden van het New Forest Pony stamboek,

In april van dit jaar is het bestuur van het Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) in ondertal geraakt. Daardoor hebben de voorzitters van de vier regio’s tijdelijk de bestuurstaak a.i. op zich genomen. Naast de lopende zaken heeft het werven van nieuwe bestuursleden, maar ook de invulling van de nieuw samen te stellen fokraad aandacht gekregen. Nu alle kandidaten bekend zijn, wil het bestuur a.i. u uitnodigen om uw stem uit te brengen op de daarvoor bedoelde vergaderingen. Ter verduidelijking van het proces geven we u hierbij de belangrijkste zaken weer.

Algemene Ledenvergadering (ALV) + Regiovergaderingen:

Het bestuur a.i. nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 26 oktober om daar de uitslag van de stemmingen die tijdens de Regiovergaderingen zijn gehouden vast te stellen. De agenda voor de ALV is op 26 september op de website gepubliceerd.

Om de uitslag vast te kunnen stellen dienen er in de regio’s eerst regiovergaderingen te worden gehouden. De Regiovergaderingen zullen voor alle regio’s plaatsvinden op 19 oktober om 20.00 uur. De agenda van de Regiovergadering wordt op de website gepubliceerd en zal in ieder geval bestaan uit de onderwerpen voor de ALV, eventueel aangevuld met  regiospecifieke onderwerpen.

Algemeen Bestuur:

Het bestuur a.i. stelt een mix van ervaren en nieuwe kandidaten voor het Algemeen Bestuur voor. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen, de andere kandidaten vertegenwoordigen ieder een Regio. De volgende kandidaten zijn bereid gevonden zitting te nemen in het Algemeen Bestuur:

Eddy Schoonhoven   –   voorzitter

Loek Mulschlegel   –   secretaris

Eile de Jong   –   penningmeester

Margriet Nijenhuis   –   vertegenwoordiger Noord

Wim Lovink   –   vertegenwoordiger Oost

Eva Eijgenhuijsen   –   vertegenwoordiger Zuid

Yolanda Bonouvrié   –   vertegenwoordiger West

 

Fokraad:

Met het aannemen van het voorstel Fokraad in de laatste Algemene Ledenvergadering is er een verandering tot stand gekomen in de opzet van de Fokraad. Vanaf heden wordt de Fokraad gevormd door een vertegenwoordiger per regio en de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. In tegenstelling tot de kandidaten voor het Algemeen Bestuur wordt er over de kandidaten van de Fokraad alleen gestemd door de leden uit de betreffende regio.

Voordrachten voor de Fokraad:

Noord: Lex Cornelius

Oost: Gerard Vervoorn / Teco Jochems

Zuid: Herbert Hoedemakers

West: Betty Laan

Tegenkandidaten voor zowel Algemeen Bestuur als Fokraad kunnen worden gesteld tot en met 14 oktober 2015.

Kijkt u op de website voor de definitieve agenda (vanaf 15 oktober) en onderliggende stukken (de nieuwe kandidaten zullen zich o.a. in schrift aan u voorstellen). Mocht u niet in staat zijn deze informatie van de website te halen, dan kunt u zich richten tot het stamboekkantoor voor toezending per post.

Graag zien wij u op 19 oktober op de voor u van toepassing zijnde locatie in uw regio om 20.00 uur.

Noord                  Manege Norg, Kerkepad 4, Norg

Oost                      Papenberg 5, Beekbergen

Zuid                      Hotel Prinsen, Julianastraat 21, Vlijmen

West                    v.v. “t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG, Huis ter Heide

 

Namens het bestuur a.i. van het Nederlands New Forest Pony Stamboek,

 

Peter Wolken, Ab Hakkert, Paul van de Laar, Eddy Schoonhoven

 

PS Nogmaals de belangrijkste punten:

  • 19 oktober Regiovergaderingen Noord, Oost, Zuid, West
  • Stemmen over: Algemeen Bestuur kandidaten door iedereen
  • Stemmen over: Fokraad kandidaten alleen door leden in de Regio die de kandidaat vertegenwoordigt
  • 26 oktober vaststellen stemmingsuitslag Regiovergaderingen in Algemene Ledenvergadering – Papenberg 5, Beekbergen