Update vanuit bestuur Regio Noord

Beste leden van regio Noord en overige geïnteresseerden,

Het zijn een paar vreemde maanden geweest met een voor ons totaal andere wereld.

Gelukkig hebben we als fokkers weer mooie veulentjes kunnen verwelkomen, maar het verenigingsgebeuren stond even op een laag pitje.

Als regiobestuur konden we gelukkig gewoon door vergaderen middels de digitale snelweg en beslissen wat te doen met onze Regionale Keuring.

Wij laten onze Regionale Keuring 2020 plaatsvinden in aangepaste vorm op 12 september 2020 te Norg. Wellicht ten overvloede, maar de geplande Late Veulenkeuring op 5 september 2020 zal dan geen doorgang vinden. Het vraagprogramma voor de RK staat inmiddels op de website.

Daarnaast heeft u waarschijnlijk vernomen dat de overige Regio’s een ledenvergadering op 1 juli hebben uitgeschreven. Vanwege de ontstane situatie binnen het Algemeen Bestuur en de situaties binnen de diverse Regiobesturen hebben wij besloten op dit moment geen regiovergadering te plannen. Wanneer er meer duidelijkheid is ontstaan, zijn wij voornemens in het najaar een ledenvergadering te organiseren.

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie een fijne zomer en vooral, blijf gezond!

Namens de voorzitter van de Regio Noord,

Aliece van Dijk

Uitnodiging

Beste Leden van de Regio Zuid,

Wij willen u allen uitnodigen voor onze (voorjaars)ledenvergadering.  Deze zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020!
We starten deze avond om 20:00 uur, locatie; Dorpshuis ’t Zijl te Vinkel.

Onze jaarlijkse voorjaarsvergadering kon door de corona-crisis niet door gaan. Om u toch op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het stamboek, hebben wij  besloten om toch een ledenvergadering in te plannen. U zult op deze vergadering eveneens op de hoogte gebracht worden welke (zomer) evenementen er wel of geen doorgang gaan vinden. Uiteraard zal de vergadering conform de corona richtlijnen van het RIVM plaatsvinden.

–> Agenda

Omdat wij een activiteitencommissie hebben en dus geen door de leden gekozen regiobestuur zijn wij reglementair verplicht om middels stemming een volledig (nieuw) regiobestuur te vormen. Alle leden van de activiteitencommissie stellen zich (her)kiesbaar voor het regiobestuur. Eva Eigenhuijsen stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter van de Regio Zuid. Met een gekozen regiobestuur functioneren wij niet langer als een activiteitencommissie. Dat maakt de communicatie binnen de vereniging duidelijker, maar geeft ons bijvoorbeeld ook weer het mandaat om zelfstandig voorstellen in te dienen bij het Algemeen Bestuur.

(Her)Kiesbaar voor het regiobestuur zijn:

Eva Eigenhuijsen – Voorzitter
Jolanda Verton – Secretaris
Antoon Bosch – Penningmeester
Wim Lange – Bestuurslid
Jan Claes – Bestuurslid
Josina Wolfert – van der Velden – Bestuurslid

Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 30 juni 2020 melden bij Jolanda Verton via het mailadres: nf.zuid@hotmail.com

Voor degenen die dit jaar een pony willen laten opnemen in het stamboek: op zaterdag 11 juli 2020 organiseren wij een stamboekopname vrij bewegen/-springen en veuleninspectie in Sint-Oedenrode. Helaas zal dit conform voorschriften zonder publiek plaats vinden. Deelnemende pony’s kunnen naast het ster predicaat in dit uitzonderlijke jaar ook tot voorlopig kroon worden aangewezen, aangezien er geen Centrale Merriekeuring wordt georganiseerd waar normaliter deze aanwijzing plaats vindt.

Wij kijken er naar uit om u weer te mogen begroeten – al is het op 1,5 meter afstand –  dus graag tot ziens op woensdag 1 juli 2020.

Met vriendelijke groeten,
de leden van de activiteitencommissie Regio Zuid NNFPS

SPORTDAG 2020 helaas geannuleerd!

Beste New Forest liefhebbers!

We fokken als Vereniging NNFPS een prachtige pony; de Nederlandse New Forest pony. Een pony die uitblinkt in karakter en mogelijkheid geeft tot veelzijdig gebruik en daar geniet een ieder op zijn of haar wijze van.

Maar gezamenlijk doen we dat zeker ook met onze gebruikers van deze New Forest pony’s en wel bij uitstek op onze Nationale New Forest Sportdag.

En deze dag kan in 2020  – op de daartoe traditiegetrouw ingeplande laatste zaterdag van september – niet doorgaan.

Met vele liefhebbers van allerlei “pluimage”; van fokker tot eigenaar; van trotse berijder tot support gevende ouder, broer, zus, vriend, vriendin, opa of oma, zijn we daar niet blij mee.

Van onze officials die zo graag komen tot de organisatoren en vrijwilligers en wie al niet meer; allen zullen deze dag in 2020 gaan missen. Maar u zult begrijpen dat onder de huidige omstandigheden samenhangend met de protocollen van overheidswege in verband met het Coronavirus, onze Sportdag niet kan plaatsvinden in haar unieke vorm en op de wijze zoals zij bedoeld is, namelijk als New Forest familiedag.

Waar Sport en Fokkerij & Jong en Oud samenkomen

Wat we kunnen, en zeker ook doen, is de hoop uitspreken dat wij u volgend jaar allen weer op deze dag mogen ontmoeten!!

Met vriendelijke – en gezondheid toewensende groet,

Het Algemeen Bestuur en de Sportdagcommissie.

Stamboekopname en veuleninspectie Regio Oost

Met inachtneming van de Corona-maatregelen en het Protocol Keuringen (www.koepelfokkerij.com) organiseert regio Oost op 2 data in juli 2020 stamboekkeuringen/veuleninspecties.

Zie het vraagprogramma 2020 en inschrijfformulier 2020 op deze website.

 

Datum/dagdeel Locatie Sluitingsdatum
4 juli ochtend Patriciahoeve, Alikruikweg 33, 8256 RK Biddinghuizen 25 juni 2020
18 juli ochtend Stal Het Gruyter, Greutelseweg 25, 7325 CR Wenum Wiesel 9 juli 2020
18 juli middag Stal Nieuwmoed, Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden 9 juli 2020

U kunt zich hiervoor inschrijven door het inschrijfformulier te mailen naar: nf.oost@hotmail.com o.v.v. inschrijving 4 juli 2020 of inschrijving 18 juli 2020.

Verdere informatie via bovengenoemd emailadres of 0630495449.

 

 

 

Stamboekopname en veuleninspectie.

Het overleg tussen het Algemeen bestuur en de Regio’s heeft er in geresulteerd dat er in 2020 stamboekopnames en veuleninspecties worden georganiseerd. Deze zullen (onder voorbehoud van voldoende deelname) plaatsvinden op de volgende data en locaties:

  • 4 juli Locatie Stal “Patriciahoeve”, Alikruikweg 33, 8256 RK  Biddinghuizen – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 25-06–2020
  • 4 juli Locatie Stal “Silver Spring Sporthorses”, Kerkweg 1b, 4145 MP Schoonrewoerd – Stamboekopname en inspectie – J. Schepers, Kampweg 15, 3769 DE Soesterberg of via E-mail: schepgin@hetnet.nl Sluitingsdatum: 25-06–2020
  • 11 juli Locatie Manege “De Pijnhorst”, (Bremhorst 6, 5491 LR) te St. Oedenrode – Stamboekopname en inspectie – J. Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT Lewedorp (06-38509366) of via E-mail: nf.zuid@hotmail.com Sluitingsdatum: 27-06–2020
  • 18 juli Locatie Stal “Het Gruyter”, Greutelseweg 25, 7345 CR Wenum-Wiesel – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 09-07-2020
  • 18 juli Locatie Stal “Nieuwmoed”, Ruurloseweg 98, 7251 LW Vorden – Stamboekopname en inspectie – Mirjam de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten 0630495449) of via E-mail: nf.oost@hotmail.com Sluitingsdatum: 10-07-2020
  • 25 juli Locatie “Stal Tongerenhof”, Kempisweg 5, 6037 NM Kelpen-Oler – Stamboekopname en inspectie – J. Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT Lewedorp (06-38509366) of via E-mail: nf.zuid@hotmail.com Sluitingsdatum: 11-07–2020
  • 8 augustus – Locatie Stal “Koetsiershoeve”, Middendijk 55, 7397 ND te Nijbroek – Stamboekopname en inspectie – Raymond Kamphuis, Middendijk 55, 7397 ND, Nijbroek (06-23298800) of via E-mail: info@stal-koetsiershoeve.nl Sluitingsdatum: 25–07-2020
  • 12 september – Locatie Manege Norg, Kerkpad 12, 9331 AC Norg- Stamboekopname en inspectie – M. Willems, Nieuweweg 28,9364 PC Nuis, 0594-642165 (tussen 19.30-21.00) of via E-mail: keuringnfregionoord@gmail.com Sluitingsdatum:29-08-2020

 

Uiteraard i.v.m. Corana met toestemming van de betreffende gemeente en de veiligheidsregio met inachtneming van de regelgeving zoals deze ten tijde van het evenement zal gelden.

Informatie en Opgeven?

–> Het vraagprogramma

–> Het inschrijfformulier

Update 27-05-2020

INSPECTIES 2020

Beste leden van het NNFPS,

Zoals ook gecommuniceerd in ons bericht van 18 mei j.l. zullen in deze Corona-tijd de stamboeken een door de overheid verplicht systeem moeten invoeren aangaande hun activiteiten met hun verenigingsleden.

Dit betekent voor het NNFPS dat onze Regionale keuringen, in de vorm zoals we dat gewend waren, evenals de Centrale Merriekeuring allen géén doorgang kunnen vinden.

De anderhalve meter afstand wordt natuurlijk gerespecteerd!

Wel kan er de gelegenheid worden geboden uw pony’s individueel te laten inspecteren voor stamboekopname “Stamboek +” (met vrij bewegen en/of vrij springen) onder handhaving van de strikte regelgeving volgens het RIVM.

Vanwege het annuleren van de CMK zal dit jaar, naast de mogelijkheid van het verkrijgen van het predicaat ‘ster’ (merries én ruinen), voor die merries die ‘ster’ worden er ook gelijk door de jury worden beoordeeld of de merrie mogelijk voor ‘voorlopig kroon’ kan worden aangewezen.
Daarnaast kunnen er mogelijk veuleninspecties plaatsvinden waarbij de veulens individueel worden geprimeerd maar, zoals u zult begrijpen, niet worden geplaatst.

Hetgeen mogelijk voor dit jaar kan worden georganiseerd heeft het bestuur in voorbereiding in samenspraak met de regio’s.

De uitkomst hiervan van wát we als vereniging organiseren, zal bij voldoende belangstelling en na bespreking met de respectievelijke gemeenten, c.q. veiligheidsregio’s en verkregen toestemming, worden gehouden op data vanaf de maand juli 2020 en later in het jaar.

Wij hopen binnenkort u nader te kunnen inlichten over, wat dan in dit jaar zal worden benoemd als “inspecties 2020”, de invulling, data; locaties en de praktische zaken voor u als mogelijke deelnemer.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur NNFPS

 

UPDATE 18-05-2020

Beste leden,

Op 12 mei is aan de paarden – en ponystamboeken bekend gemaakt dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van bepaalde activiteiten en dat daardoor de paardenpaspoortconsulenten, onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol, weer aan de slag mogen. Ook evenementen, zij het in sobere vorm en volgens protocol, kunnen weer opgestart worden.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van betrokkenen; ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden.

Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen.
En zoals u dus zult begrijpen geldt dat, net zoals alle versoepelingsmaatregelen in alle andere sectoren, de ruimte die we nu krijgen afhankelijk is van de situatie rondom Corona. Zodra het aantal besmettingen weer toeneemt, zal de centrale overheid gedwongen zijn om de maatregelen weer aan te scherpen.

Aangaande de evenementen wanneer deze gaan plaatsvinden.

De evenementen zullen – wanneer hiertoe besloten wordt en hiervoor vervolgens toestemming is verkregen – er totaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. Ze zullen gaan plaatsvinden onder de voorwaarden zoals die uit het overleg  zijn voortgekomen. Wat als resultaat zal hebben dat alleen de noodzakelijke handelingen zullen worden uitgevoerd en er zal dus geen plaatsingen middels groepen in de baan kunnen plaatsvinden. Er zullen strikte regels gelden. Binnen het protocol lijkt het doen plaatsvinden van stamboekopname ’s tot de mogelijkheden te behoren.

In het protocol is o.a. omschreven dat er geen publiek aanwezig zal zijn en zal er gelden dat per pony maximaal 2 personen op het terrein aanwezig mogen zijn.

Wanneer de pony dan aan de beurt is mag deze naar een aangewezen plaats gebracht worden. Na de beoordeling volgt direct de uitslag (zoals bij opname dan: ja / nee opname en ja / nee ster). Daarna gaat de pony rechtstreeks naar de trailer/vrachtwagen en verlaat de eigenaar het terrein. (Bij meerdere pony’s volgen nog aanvullende regels). Het is niet toegestaan om te blijven en naar andere pony’s te kijken.

In tegenstelling tot andere jaren is het dan dus alleen een functionele activiteit en geen sociaal gebeuren.

In het bestuur zijn er zorgen over de risico’s voor de gezondheid van inzenders en vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. We weten nog niet of de besmettingen met het corona-virus zich weer gaan uitbreiden in de komende weken. Daarom gaat het bestuur in overleg met de regio’s omdat de regio’s het organiserend en uitvoerend aspect bij stamboekopname ’s vanuit het verleden als taak hebben. Zij zullen – wanneer men een evenement wil gaan uitvoeren – dus o.a. ook in overleg moeten gaan treden bij de gemeente om toestemming te verkrijgen voor het organiseren van een evenement als voorwaarde zoals omschreven in het protocol. En vervolgens als organisatoren ook de taak hebben de praktische invulling van het evenement te verzorgen volgens het protocol en het handhaven van regels zoals het protocol die kent tijdens het evenement.

Dat gezamenlijk overleg en standpuntbepaling dus noodzakelijk is zal u duidelijk zijn.

Aangaande het resultaat van het overleg tussen het algemeen bestuur en van de regio’s en onze officials en waar dit dan eventueel praktisch in zal resulteren, zullen wij u uiteraard van op de hoogte houden.

Wij willen u hierbij graag nog wijzen op de volgende link waarin alles door de Sectorraad Paarden samengevat wordt.

–> Samenvatting Sectorraad Paarden

 

 

 

En voor de volledigheid leveren we het protocol Keuringen en Prestatietesten alsook de bevestigingsbrief van de SRP. Deze zijn middels onderstaande te openen:

–> Link protocol keuringen en prestatietesten

–> Link bevestigingsbrief

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur

 

 

 

UPDATE 11-05-2020

Maatregelen in verband met Corona virus in samenhang met NNFPS activiteiten

Woensdag 6 mei 2020 heeft de overheid tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei er in Nederland meer ruimte komt.
Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector.

Wat er nu vanaf 11 mei geldt kan gelezen wordt op de website van de Sectorraad Paarden (SRP).

–> Ga naar de website SRP

Er wordt gedacht en gesproken in mogelijkheden maar concreet zijn er nog geen uitkomsten die ons een handvat bieden om op dit moment vereniging gerelateerde activiteiten in de vorm van evenementen te gaan oppakken .

Want het is duidelijk dat vanaf 11 mei nog geen wedstrijden, c.q. keuringen kunnen worden gehouden

De onderhandelingen van de Sectorraad met het ministerie van LNV hebben – ondanks de inspanningen en ingediende voorstellen met bijbehorende protocollen – op dit moment nog geen concrete uitkomst.

Wij willen in het belang van onze leden, uiteraard met alle zorgvuldigheid ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen, mogelijkheden om keuringen te laten organiseren door de regio’s graag benutten en onze medewerking daaraan geven.

Maar het zal niet anders kunnen dan wanneer hiertoe ons vanuit overheid middels toestemming met aanrijking van de te volgen protocollen, de mogelijkheden worden geboden.

Het bestuur blijft zich informeren en worden wij geïnformeerd dan stellen wij uiteraard ook u op de hoogte!
En daarnaast kunt u zich informeren door de publicaties op de website van de Sectorraad voor Paarden te volgen.

Het Algemeen Bestuur.

In memoriam Bram de Groote

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Bram de Groote. Samen met zijn in 2015 overleden vrouw Ria de Groote de oprichters van Stal “The Mickle”. Op hun eigen wijze – wat hun naam én stalnaam in zich dragen – “groot” binnen de New Forest vereniging. De opvallendste successen van hun fokkerij waren die van het Algemeen Dagkampioenschap op de CMK van 2009 van hun merrie The Mickle’s Merit en in 2020 het Algemeen Dagkampioenschap op de CHK van haar zoon The Mickle’s Moxie.

Bram laat vele mooie herinneringen na, zouden wij het in het kort moeten typeren, dan noemen wij zijn betrokkenheid bij -, en zijn uiterste accuratesse in wat hij voor de vereniging heeft gedaan!

Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het verlies.

Algemeen bestuur en het Stamboekkantoor.

–> Bram de Groote; afscheid nemen bestaat niet!

Maatregelen ivm Coronavirus;

Wat zijn de gevolgen voor NNFPS activiteiten?

In verband met de crisis maatregelen zijn er veel onzekerheden en zo ook m.b.t. de activiteiten binnen onze vereniging. Met name vanuit de leden zijn er vragen over het “hoe en wat” aangaande het keuringsseizoen.

Ons standpunt is dat wij ons hierin moeten laten leiden door wat er middels bekendmaking via de officiële instanties hierover kenbaar wordt gemaakt om zo geen betrokkenen van onze vereniging in situaties te brengen die niet veilig of die niet zijn  toegestaan binnen de huidige crisismaatregelen.

Door de SRP (Sectorraad Paarden) wordt overleg gevoerd met het ministerie van LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aangaande de maatregelen in de paardensector en o.a. over het eventueel  kunnen organiseren van keuringen.

Zo ook wat betreft het chippen van de veulens door de paspoortconsulenten waar op dit moment geen mogelijkheden voor zijn, is de SRP in gesprek met LNV.

Wanneer de uitkomsten van het overleg bekend worden kunnen we wellicht u meer concreet informeren maar tot die tijd kunnen wij u nog geen uitsluitsel geven over hoe wij inhoud kunnen gaan geven aan onze stamboek gerelateerde activiteiten.

Dus zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit z.s.m. via de website aan u kenbaar maken.  

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het Corona-virus veel sterkte. 

Het Algemeen Bestuur.