Geen New Forest Pony Sportdag 2023

Beste leden,

Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen New Forest Pony sportdag te organiseren. Het was geen gemakkelijk besluit. De belangrijkste reden voor het besluit is een tekort aan vrijwilligers bij de voorbereidingen van de sportdag. Naast het ontbreken van de benodigde vrijwilligers werd het ook dit jaar lastig om het financiële plaatje rond te zetten.

De sportdag 2022 heeft erg veel gevraagd van de organisatoren en ook in 2022 moest er geld bij gelegd worden. Met deze ervaringen hebben we in het najaar 2022 met de regio’s overlegd over de organisatie in 2023. Er leefde een sterke wens om de sportdag te blijven organiseren. Er waren ook zorgen over de kosten en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Gelukkig konden we begin 2023 een sportdagcommissie bij elkaar krijgen. Deze commissie heeft een locatie gezocht, een begroting opgesteld en de werkzaamheden op een rij gezet. Helaas moesten daarna enkele commissieleden om begrijpelijke redenen hun medewerking stoppen. De commissie werd daardoor te klein voor zo’n groot evenement. Zoals u hebt kunnen lezen is er eind mei een dringende oproep gedaan zich uiterlijk 1 juni aan te melden als vrijwilliger. Dit heeft veel reacties losgemaakt en vrijwilligers opgeleverd voor de sportdag zelf. Voor voorbereidingen van de sportdag hebben zich helaas te weinig vrijwilligers aangemeld.
Als bestuur voelen we ons verantwoordelijk voor het wel en wee van onze vrijwilligers en de financiële gezondheid van ons stamboek.
Dit alles heeft geleid tot ons besluit over de sportdag 2023, maar we willen onze mooie sportdag niet voorgoed kwijt. Daarom hebben we de sportdagcommissie gevraagd na te denken over een toekomstbestendige sportdag die ook financieel haalbaar is.

Het bestuur NNFPS.