Voorjaars Ledenvergadering Regio Oost

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 04/04/2018
20:00

Locatie
De Boerderij

Categorieën Geen Categorieën


Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden:

op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur

bij de Zorgboerderij aan de Hogestraat 5, 8167 PS OENE

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Verslag najaarsledenvergadering 19 december 2017 (bijlage)
 5. Verslag vanuit AB
 6. Verslag vanuit fokraad
 7. Terugblik 2017
 8. Financieel verslag 2017
 9. Verslag kascontrole commissie
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar in het regiobestuur is Erik Braat. Het regiobestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 1. Voorstellen Algemene Ledenvergadering 18 april 2018 (bijlagen)
  Aan de orde en ter stemming financieel verslag, tarieven, begroting, benoemingen financiële controlecommissie, juryleden, bestuursleden en voorstellen van het hoofdbestuur en de regio´s.
 1. Stamboekopname en keuring
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS

Ab Hakkert, Diny Frederiks, Erik Braat

nf.oost@hotmail.com.

Bijlagen zijn op te vragen per e-mail.