Voorjaars Ledenvergadering Regio Noord

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 29/03/2018
20:00

Locatie
Café Zwaneveld

Categorieën Geen Categorieën


 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen najaarsvergadering 7 december 2017
 5. Mededelingen en ingekomen stukken
 6. Jaarverslag 2017
 7. Financieel verslag 2017
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw en reservelid kascommissie
 10. Bestuursverkiezing

  Dhr. R.Migchels, aftredend en niet herkiesbaar
  Dhr. G. Zijlstra, aftredend en niet herkiesbaar
  Mevr. A. Hofsteenge, aftredend en herkiesbaar als voorzitter
  Dhr. A. Niemeijer, aftredend en herkiesbaar
  Mevr. A. Csengö, aftredend en herkiesbaar

  Nieuw te benoemen:
  Mevr. M. Willems, bestuurslid

  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris (0622031756) of via nnfps.noord@gmail.com

 11. Programma 2018
 12. Behandeling agenda en voorstellen ALV dd. 18 april 2018
 13. Stemming over voorstellen
 14. Wvttk
 15. Rondvraag
 16. Sluiting