Definitieve Agenda Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2015

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van het “Nederlands New Forest Pony Stamboek”

Op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: Papenberg 5, 7361 BR, Beekbergen

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
 5. Bestuursverkiezing:

Nieuw te benoemen Algemeen Bestuur leden:

 • Eddy Schoonhoven               voorzitter
 • Loek Mulschlegel                  secretaris
 • Eile de Jong                          penningmeester (kandidaat gesteld door Mevrouw Krol)
 • Margriet Nijenhuis                vertegenwoordiger Noord
 • Wim Lovink                           vertegenwoordiger Oost (kandidaat gesteld door (Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof)
 • Eva Eijgenhuijsen                 vertegenwoordiger Zuid
 • Yolanda Bonouvrié               vertegenwoordiger West

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter door de heren Kerkemeijer, Van Rossum en Rodenboog: Adriaan Hamoen.

 1. Benoeming Fokraad leden:
 • Lex Cornelius                              Noord
 • Gerard Vervoorn                         Oost
 • Herbert Hoedemakers                 Zuid
 • Betty Laan                                   West (kandidaat gesteld door de heren Van Rossum en Schoone)

Tevens kandidaat gesteld voor de functie van Fokraadlid Oost door Mevr. Koelewijn en de heren Te Poele, Gaasbeek en Bonhof: Teco Jochems

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Daar waar personen zonder toelichting zijn vermeld zijn zij kandidaat gesteld door het bestuur a.i., danwel overgenomen uit voordracht door regio of genoemde personen. Voor de introductie en motivatie van de kandidaten verwijzen wij u naar de betreffende pagina op deze website.

 

Hengsten Verrichting Onderzoek (3e fase) en Verrichting Merries

Van 15 t/m 17 oktober (Hengsten) en op 17 oktober (Merries) vinden de Verrichtingen plaats op het KNHS in Ermelo.

Programma en tijdsindeling Hengsten en Merries Verrichtings Onderzoek 3e fase

deelnemende merrie 2014 deelnemende hengst 2013

Informatie met betrekking tot Hattrick’s Xavier

Van de hengst Hattrick’s Xavier is in zijn veulentijd een haarmonster genomen. Op basis daarvan is de hengst als veulen onderzocht op Myotonie en geen drager van het gen gebleken. Hattrick’s Xavier is niet op de hengstenkeuring geweest i.v.m. een blessure. Op verzoek van de hengstenhouder heeft er spermaonderzoek en afstammingscontrole plaats gevonden om op een F-register licentie te mogen dekken. In de tussentijd is de hengst in België goedgekeurd. Omdat er twijfel was bij de afstammingscontrole is er een nieuw monster getrokken.

De DNA-test geeft de juiste afstamming weer, de hengst wordt nu echter aangeduid als drager van het Myotonie-gen. Dit heeft consequenties, zowel foktechnisch als wat betreft zijn status als hengst. Inmiddels zijn de fokker, de chipper, het stamboekkantoor, de eigenaar, het Belgisch Stamboek en de merriehouders die gebruik hebben gemaakt van de hengst geïnformeerd.

Het stamboek betreurt de ontstane situatie en gaat uit van het te goeder trouw handelen van alle betrokkenen in deze. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daarom gaat het stamboek een contra-expertise laten doen en een onderzoek instellen om de oorzaak te achterhalen en daar waar nodig de procedures te verbeteren waar die dat behoeven.