Artikelen door Webmaster

Lisa Klopman op Prodise’s Varro (links) en Tess de Ree op Eikenhorst’s Emiel (rechts)

Dit was de laatste springselectie in Nunspeet van de kring Noord Veluwe en Flevoland (05-01-2019). Twee Foresters werden gehuldigd als kringkampioen! Prodise’s Varro (v. Kantjes Appart) in de ZZ/D met Lisa Klopman (links). Eikenhorst’s Emiel (v. Luckington Sportaide) in de Z/D met Tess de Ree (rechts). Beide foresters zullen 1 februari in Westervoort aan start […]

CHK 16-02-2019 (met extra rubriek 7; NFX)

Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Daarnaast kunnen goedgekeurde hengsten welke geen verplichting meer hebben vrijwillig aan de hand worden getoond ==> KLIK HIER voor: Meer informatie over CHK en Inschrijving Naast de reglementaire keuringsrubrieken vindt een extra keuringsrubriek (Rubriek […]

Interessante presentatie op de najaarsvergadering van regio Noord op donderdag 6 december:

Aan de hand van een diapresentatie zullen Toine van Westing en Ester Hoogeveen op geanimeerde wijze vertellen over hun ervaringen tijdens het Judges Seminar in Denemarken. Een stukje historie van “The Native Pony”, wijze van bewegen en “Type” zullen aan bod komen. Daarnaast zullen zij een aantal foto’s tonen van New Forest Pony’s, waarbij ze een […]

Najaarsvergadering Regio West

Agenda Ledenvergadering Regio West op 10 december 2018 Locatie: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS  Amstelveen Aanvang: 20.00 uur Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulenvergadering  22 maart 2018 Terugkoppeling uit het AB Terugkoppeling uit de Fokraad Evaluatie keuring Wamel 2018 Discussie structuur merriekeuringen Concept agenda ALV 2019 Voorstellen ALV 2019 Bestuursverkiezing Bianca Hoekstra, […]

Najaarsvergadering Regio Noord

6 december 2018, 20.00 uur Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2018 Behandeling conceptagenda ALV 2018 Voorstellen ALV 2018 Evaluatie regio activiteiten 2018 Agenda activiteiten regio Noord 2019 Samenwerking voor de RK met het Welsh stamboek Voorstel aanpassing keuringstructuur Evt. info vanuit […]

Verslag Regiotour Noord 2018.

Vanwege te weinig aanmeldingen, ging de Late Veulen Keuring tijdens de New Forest Sportdag helaas niet door. De Regiotour op 8 september 2018 was dan ook echt de afsluiting van het keuringsseizoen 2018. Met 29 deelnemers aan de buitenrit en/of BBQ werd het een geslaagde dag in Gasselte. Met 2 New Forest aanspanningen, een koets, […]

Nieuwe datum en locatie voor het verrichtingsonderzoek en de stamboekopname.

Het verrichtingsonderzoek Merries en de stamboekopname, welke door de situatie op het Hippisch Centrum in Ermelo moesten worden afgelast, zullen alsnog doorgang vinden. Er is naarstig gezocht naar een locatie en die is gevonden op   –> Het Paardensportcentrum “De Zuidstroom” te Vinkega. De locatie voldoet voor ons evenement en was hiertoe beschikbaar op 17 november […]