Artikelen door Webmaster

Woodrow Carisbrooke overleden

Importhengst Woodrow Carisbrooke  is overleden. De hengst geïmporteerd door, en in eigendom van de familie Jurrius, zou dit jaar op 1 maart 22 jaar oud zijn geworden. De familie Jurrius meldt op haar facebookpagina dat ze geheel onverwachts afscheid hebben moeten nemen van Carisbrooke. Wegens ernstige koliek hebben ze hem moeten laten inslapen. Met zijn […]

Update Centrale Hengsten Keuring

Een eerste bericht over onze te houden Centrale Hengsten Keuring nu de stand van opgave van de nieuw te keuren hengsten bekend is. We gaan er op dit moment vanuit dat de CHK 2022 zonder of met beperkt publiek moet worden gehouden. Evenals vorig jaar zal de CHK via een live stream te volgen zijn en […]

Naderende sluitingsdatum

De keuring is in voorbereiding en om tot een zo goed mogelijke organisatie te komen hebben wij graag de inschrijvingen tijdig binnen. De mogelijkheid tot inschrijven nadert de sluitingsdatum en uw inschrijving dient uiterlijk 15 januari op het stamboekkantoor binnen te zijn. De inschrijving kan per post Postbus 190 8430 AD Oosterwolde (Fr) maar ook per –> […]

Wij wensen u …….

                                En tot die mooie momenten in het jaar 2022 zouden kunnen behoren: 19 februari – Centrale Hengstenkeuring  – Ermelo 9 maart – Her – en Nakeuring –Ermelo 26 maart – Hengsten Sport – en Showdag – Lunteren 13 april […]

Najaarsledenvergadering Oost

Beste leden, In verband met de corona maatregelen zullen wij  onze najaarsvergadering digitaal organiseren. De vergadering zal online plaatsvinden op donderdag 23 december 2021 om 20:00 uur.  Als u wilt deelnemen aan de najaarsvergadering dan kunt u zich tot en met uiterlijk woensdagmiddag  22 december 2021 aanmelden via het e-mailadres: janmartens1969@outlook.com! Er wordt gezorgd dat u uitgenodigd wordt […]

Oproep aanmelding fokjury-opleiding 2022

De Koepel Fokkerij start in 2022 met een fokjury-opleiding. Heeft u interesse om vanuit het NNFPS deel te nemen aan deze opleiding en NF-jurylid te worden, meld u dan aan. Ons stamboek heeft immers behoefte aan uitbreiding van het jurycorps! De opleiding tot fokjury vindt eenmaal per 2 á 3 jaar plaats. Deze bestaat uit […]

Najaarsledenvergadering Zuid

In verband met de corona maatregelen zullen wij  onze najaarsvergadering wederom digitaal organiseren. De vergadering zal online plaatsvinden op donderdag 16 december 2021 om 20:00 uur.  Om toch nog iets leuks met elkaar te delen leek het ons een leuk idee dat u, indien u dit jaar een New Forest veulentje (of meerdere) heeft gehad, […]

Najaarsledenvergadering Noord

Agenda najaarsledenvergadering 16 december 2021 Tijd: 20.00 uur Plaats: Online via Teams. Graag aanmelden voor deze vergadering dmv een mail naar nnfps.noord@gmail.com Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen voorjaarsvergadering 14 april 2021 Behandeling conceptagenda ALV 2022 Voorstellen ALV 2022 Evaluatie regio activiteiten 2021 Agenda activiteiten regio Noord 2022 Evt. info vanuit AB (Channa […]

Centrale Hengsten Keuring NNFPS

Zaterdag 19 februari 2022 Locatie: Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo De Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony Stamboek staat op de kalender van 2022.Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd.  –> KLIK HIER voor het vraagprogramma –> KLIK HIER […]

I.M. Cor Molenaar

Wij ontvingen het bericht van overlijden van Cor Molenaar. Vanaf het begin bij onze vereniging betrokken en groot liefhebber van het ras vanuit haar oorsprong. Fokker van de hengst Molenaars Golden King; een hengst met een grote bijdrage aan onze fokkerij. Cor heeft als hoofdbestuurslid jarenlang de vereniging met “raad en daad” bijgestaan. Op zijn […]