Artikelen door Webmaster

Voorjaars Ledenvergadering Regio Oost

Het bestuur van de regio Oost nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsledenvergadering. Deze wordt gehouden: op woensdag 4 april 2018 om 20.00 uur bij de Zorgboerderij aan de Hogestraat 5, 8167 PS OENE Agenda Opening Ingekomen stukken Mededelingen Verslag najaarsledenvergadering 19 december 2017 (bijlage) Verslag vanuit AB Verslag vanuit fokraad Terugblik 2017 Financieel verslag 2017 […]

Algemene Ledenvergadering 2018

Aanvulling bij de officiële mededelingen zoals geplaatst op 18 februari 2018. Onder de officiële mededelingen is nu de agenda van de ALV 2018 toegevoegd. Daarnaast is in gepubliceerde voorstellen een correctie doorgevoerd omdat één voorstel dubbel was vermeld waardoor voorstel nummer 3 komt te vervallen. Tevens is één voorstel welke in het totaal niet was […]

Voorjaars Ledenvergadering Regio Noord

29 maart 2018 20.00 uur Plaats:  Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg Agenda Opening Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken Notulen najaarsvergadering 7 december 2017 Mededelingen en ingekomen stukken Jaarverslag 2017 Financieel verslag 2017 Verslag kascommissie Benoeming nieuw en reservelid kascommissie Bestuursverkiezing Dhr. R.Migchels, aftredend en niet herkiesbaar Dhr. G. Zijlstra, aftredend en niet […]

Thijmen van Mispelaar met Mis’Polka Dot

Afgelopen weekend werd Thijmen van Mispelaar kampioen in de B-C met zijn kroonmerrie Mis’Polka Dot. Mis’Polka Dot die als stamboeknaam Wicked Polka Dot heeft stamt af van Valentino en is gefokt uit Wicked Nightmare (Burley Phantom) die ook de moeder is van de goedgekeurde Wicked Nightshift. Polka Dot is jaren voor de fokkerij  ingezet en bracht […]

Algemene Ledenvergadering 2018

          Agenda Ter voorbereiding op de ALV welke gehouden zal worden op 18 april 2018 levert het bestuur ter bestudering haar leden de voorstellen welke in de Voorjaarsvergadering in de diverse regio’s in stemming zullen worden gebracht. En waarvan de uitslag dan vervolgens in de ALV zal worden bekrachtigd. Voorstellen ALV […]