22 oktober 2020 Uitgestelde voorjaarsvergadering Regio Noord

Beste Leden,

Hierbij nog even de agenda voor de uitgestelde voorjaarsvergadering van 22 okt 2020. Deze zal zoals u al eerder heeft gehoord online plaatsvinden

In de bijlage ook nog de notulen van de laatste najaarsvergadering.

U kunt zich nog aanmelden voor deze vergadering door een mail te sturen aan nnfps.noord@gmail.com

Hopelijk tot 22 oktober.

M vr gr

Bestuur NNFPS regio Noord

24 oktober 2020 – Landelijke Stamboekopname en herbeoordeling

Stamboekopname Stb. + en herbeoordeling Stb. + op het NHC ( Nationaal Hippisch Centrum) te Ermelo.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2020

De stamboekopnames vinden in principe plaats gelijktijdig met de diverse keuringen in de regio’s en hebben dit jaar – in verband met Corona – plaatsgevonden zonder een gelijktijdige keuring in de Regio.

Om diverse redenen kan het voor de merrie eigenaar praktisch zijn wanneer hier later in het jaar ook een moment voor wordt geboden.

Daarnaast is het tevens de gelegenheid tot aanbieden van merries ( of ruinen) die al eerder zijn aangeboden voor opname maar (nog) niet stamboekwaardig zijn bevonden of welke wél stamboekwaardig waren maar waar men een herbeoordeling wil doen voor hogere punten in de bovenbalk en daarmee  mogelijk alsnog verkrijgen van het predicaat ‘ster”.

Op 24 oktober a.s. wordt u hiertoe de gelegenheid geboden. Het zal dan plaatsvinden gelijktijdig met de verrichtingsproef voor merries en ruinen en de laatste fase van het verrichtingsonderzoek voor hengsten.

Daarnaast geldt – wat in dit jaar i.v.m. Corona door het Algemeen bestuur is ingesteld – dat de jury de mogelijkheid heeft een pony aan te wijzen voor ‘voorlopig kroon’. Dit geldt voor de opname maar tevens ook voor de mogelijke –  tijdens dit evenement – plaatsvindende herbeoordeling.

LEEST U DAARTOE WAT HIEROVER IN HET VRAAGPROGRAMMA STAAT OMSCHREVEN

–> Het vraagprogramma

–> Het aanmeldingsformulier

Geplande onderzoeken NNFPS 22 t/m 24 oktober 2020 zonder publiek

Begin week 40 kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die – vanaf de aankondiging – voor minimaal 3 weken gelden.

Dit heeft gevolgen voor het verrichtingsonderzoek van de hengsten 3e fase en de verrichting van de merries en de (herbeoordeling) stamboekopname welke op 24 oktober aanstaande worden gehouden op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Het evenement door laten gaan is – tot op het moment van deze publicatie – toegestaan. Maar er kan – in verband met het toegelaten aantal personen per hal – echter geen publiek meer aanwezig zijn. Alleen de noodzakelijke aanwezigen middels deelnemers, officials en medewerkers.

Zodra er nieuwe maatregelen van uit de overheid komen die invloed hebben op bovenstaande, zullen wij u hierover berichten.

Zoals u zult begrijpen hadden wij het graag anders gezien maar anderzijds is het door de huidige ontwikkelingen ook begrijpelijk.

Het interim bestuur

30 oktober 2020 uitgestelde Algemene Ledenvergadering

Beste mensen,

Middels dit bericht willen wij u alvast op de hoogste stellen dat de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gepland staat op vrijdag 30 oktober.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte brengen hoe we dit vorm gaan geven.

Namens het interim-bestuur,

Aliece van Dijk