PSSM1 en Myotonie – nieuwe regels testen

Het Nederlands New Forest Pony Stamboek heeft vanuit het Engelse moederstamboek nieuwe voorschriften gekregen rondom het testen van de ponystapel op PSSM1 en myotonie. Aanleiding voor het testen op PSSM1 is dat in het buitenland enkele New Forest pony’s positief zijn getest op het PSSM1 gen. Dit heeft consequenties voor de registratie van New Forest pony’s in het algemeen, en de fokkerij in het bijzonder. De komende tijd wordt een en ander verder in detail uitgewerkt en in de volgende editie van het verenigingsblad De Forester komt er ook een uitgebreid artikel te staan. Maar omdat fokkers keuzes maken richting het nieuwe dekseizoen publiceert de vereniging alvast deze eerste informatie op de website. Ook rondom het testen op myotonie wordt een wijziging doorgevoerd.

Meer toelichting vindt u –> hier