Najaarsledenvergadering Oost

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 08/11/2018
20:00

Locatie
Hervormd Centrum Het Hoge Pad

Categorieën Geen Categorieën


Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 4 april 2018
 4. Fokraad,
  • verslag vanuit fokraad
  • voordracht benoeming lid regio Oost
 5. Algemeen Bestuur
  • verslag vanuit het AB
  • voordracht afgevaardigde regio Oost
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Keuringen
  • Hoe verder met de regiokeuringen?
  • Evaluatie stamboekopname, keuringen.
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.